Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13.12. 2017

Dagsorden : 

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet. Jens B og Gert orienterer: der har været afholdt ekstraordinært byrådsmøde med diverse punkter på dagsordenen, der er givet en ekstrabevilling på 12 mill. kr. til Fjordskolen, der er stadig problematik omkring Produktionsskolen Meritten, der arbejdes med begrebet ”offentlig ytringsfrihed”, der snakkes om Hærvejsskolen og paceringen af Appel og Google ved Cassø.
 3. Efter valget.

Vi evaluerer mere indgående på valgresultaterne på vores møde i januar. Derfor vender vi lige primært bl.a. følgende: Konstitueringsaftalen, baggrundsgruppe i ft byrådsarbejdet samt øvrige organisatoriske tiltag i det nye år m.v.  Jens B orienterer om konstitutionsaftalen. Til støtte for det fremtidige byrådsarbejde nedsætter vi en baggrundsgruppe, der foreløbig består af: Jens B, Gert, Henning, Brian, Preben, Lene D. Hvis andre er interesserede, så meld til Jens B.

 1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab og redegør for visse poster. Angående økonomi omkring regionssekretæren siges der ok til 2.000 kr samt ønsker om relevante kurser i det nye år. Birthe skriver til Ingelise.
 2. Medlemsstatus. 41 medlemmer
 3. Nyt fra SUF. På landsplan foregår der overvejelser om EL`s forhold og samarbejde med SUF generelt.
 4. Det Røde Studie. Der planlægges et indlæg efter evalueringsmødet i januar samt et indlæg om visioner for fremtiden.
 5. Henvendelse fra Tønder-afdelingen. Der foreligger en invitation til møde lørdag d. 6 januar, vi drøfter deltagelse, Birthe og Jo tager måske afsted. Tidspunktet er stadig uafklaret – vi afventer melding fra Jens B.
 6. Henvendelse fra socialdemokraterne. Er en invitation til samarbejdsmøder, vi drøfter muligheden. Jens B, Henning og Lene D. vælges som vores repræsentanter til samarbejdsmøderne.
 7. Svar fra Danmarks Naturfredningsforening lokale formand. JBN orienterer om svar på hans læserbrev i JV.
 8. Næste mødes tema. Skal være evaluering af valget.
 9. Eventuelt. * B. orienterer om temaer for aktuel afklaring af Enhedslistens fremtidige politiske identitet og strategier.

Med Jens B i byrådet skal vi have en ny kontaktperson, som vælges på generalforsamlingen til marts.

Nedenfor er datoer for det første halve års møder:

Onsdag d. 17 januar     -bestyrelsesmøde

Onsdag d. 21 februar  -medlemsmøde

Onsdag d. 14 marts      -generalforsamling

Onsdag d. 11 april        -bestyrelsesmøde

Onsdag d. 23 maj          – bestyrelsesmøde

Onsdag d. 20 juni          -medlemsmøde

Bestyrelsesmøder afholdes kl 19.00 og stedet fremgår af indkaldelsen. 

 1. Gløgg og det løse. Vi hygger os med Birthes lækre hjemmebagte æbleskiver og den gode gløgg.

Mødt: Gert, Birthe, Jens B, Henning, Lene D, Jens C, Jo. Afbud fra Arne, Brian, Preben, Rosa, Lene S, Jette.

Mange hilsner og god jul og godt nytår til alle – Jens B og Jo