Demokratiprisen 2019 går til ????

image0.jpeg

 

Prisoveroverrækkelse – begrundelse. Fra tale v/ kontaktperson Brian Gormsen, Ø Aabenraa.

Demokrati er vigtigt. Og ofte mere skrøbeligt, end man måske umiddelbart skulle t

ro. Derfor er det vigtigt, at borgere og grupper af borgere bruger demokratiet i praksis, og dermed er med til at underbygge og tydeliggøre nogle af de vigtige foru

dsætninger, som er med til at holde demokratiet levende. Ytringsfrihed, retssikkerhed og ikke mindst muligheden for at arbejde, og ikke sjældent kæmpe for de værdier, som de anser som vigtige. Ikke bare for det enkelte menneske, men for almenheden som sådan.

Det har I i Foreningen Bevar Loddenhøj Strand til fulde gjort. Og derfor var vi i bestyrelsen for Enhedslisten i Aabenraa heller ikke i tvivl om, at I skullle have vores demokratipris i år. Ganske enkelt fordi I har fortjent den!

Det mest positive ved denne sag har derfor været at være vidner til jeres forrygende flotte engagement. Og ikke mindst den store grad af viden og saglighed, som har præget jeres argumenter hele vejen igennem. Ingen billige eller populistiske argumenter. Men tværtimod solid og gennemarbejdet dokumentation hele vejen igennem.

Derfor er det mig også en stor glæde, at jeg nu på vegne af Enhedslisten i Aabenraa kan overrække jer vores Demokratipris for 2019. Og jeg vil samtidigt ønske jer rigtig god gejst i jeres videre kamp for den unikke naturstrand ved Loddenhøj!