Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 23-1 kl 19.00 -21.00 Skolestuen, Nygadehuset

Dagsorden :

  1. Godkendelse af referat. Godkendt.
  2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens. Jens B orienterede om nyt fra Børne- & uddannelsesudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og byrådet, herunder især datacenterstrategien, som blev vedtaget uden Enhedslistens stemme. God debat bagefter.
  3. kommende FV valgkamp Lene orienterer om diverse temaer til valgkampen, kontaktflader og strategier, bl.a. infomøder på Statsskolen i samarbejde med Anna og SUF. Stort tilsagn fra bestyrelsesgruppen om støtte til sparring til Lene. God konstruktiv debat om muligheder, valgmøder, foldere, plakater m.m.
  4. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab og redegør for visse punkter. Der forberedes revision af regnskabet for 2018 samt budgetlægning for valgkampen. Der overvejes fælles abonnement på udvalgte digitale aviser. Der er vedtaget en mindre udgift til depositum for at vi fremover kan lægge en del afdelingsmøder i Frivillighuset i Sct. Nicolaigade. Birthe og Brian laver de nødvendige forberedelser.
  5. Møde om transportbranchens vilkår Preben orienterer om et supergodt projekt. Vi overvejer hvordan der arbejdes videre.
  6. Medlemsstatusuændret.
  7. Nyt fra SUF udsættes til næste møde.
  8. Hjemmeside/Facebook Brian orienterer at hjemmesiden ”omsys” til valgkampen og der planlægges emner som kan boostes.
  9. Emner til næste møde Demokratipris. Preben og Birthe deltog i KoKo 18. Valgtilforordnede. Genopfriske regler for udgifter m.m. i forbindelse med valgkampen.

11.evt.Baggrundsgruppen debatterer hjemmeplejens flytning samt betydningen af det.

Vær opmærksom på, at mødedatoen d. 17.4 er blevet flyttet til d. 10.4.

 

Mødt: Birthe, Brian, Lene, Preben, Anna, Gert, Henning, Jens B, Jo.

 

Mange hilsner Brian og Jo.