Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 20-2 kl 19.00 -21.00 hos Birthe i Løjt.

 Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat.Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens.Jens B orienterede om nogle af temaerne på det kommende byrådsmøde, herunder den økonomiske politik.
 3. kommende FV valgkamp status. Lene og Brian har drøftet og planlagt relevante emner, beslutninger, strategier og indsatser. Brian orienterer generelt, god debat og ideudveksling bagefter. Birthe står for uddelingsliste m.m. Vi laver en overordnet planlægning.
 4. Afdelingens økonomi og regler for udgifter m.m i forbindelsen med FV19 v/Birthe. Birthe omdeler regnskab og orienterer.
 5. Demokratiprisen 2019Debat om mulige modtagere.
 6. REKOKO19 Regional-kommunal konference i Korsør d. 2+3 feb 19. Preben og Birthe deltog, Preben orienterer om en spændende weekend med interessante og især miljø-relevante emner, workshops og debatter. Preben deltog bl.a. i workshop om biodiversitet, Birthe orienterer om workshop om ghettoplaner for både boliger, skoler og daginstitutioner.
 7. Valgtilforordnede Vores afdeling skal tilbyde 5 personer, der kan ”passe” de udvalgte valgsteder. Brian afventer besked om det fra kommunen og sender en mail rundt til medlemmerne, der forhåbentlig vil give en hånd med.
 8. Årsmøde – delegerede Afholdes i år 8-10 juni i Korsgadehallen på Nørrebro, Kbh. deadline for tilmelding af delegerede er 12 april. Afdelingen yder kørselstilskud.
 9. Medlemsstatus49 medlemmer.
 10. Nyt fra SUF Udsættes til næste gang.
 11. Hjemmeside/Facebook Kører fint, hvis nogen har indlæg eller interessante meldinger, så send til Brian.
 12. Emner til næste mødeModtagere til Demokratiprisen.

13.evt.  Birthe orienterer om generalforsamling i regionen d. 5 maj.

Henning orienterer om mødet med de andre parter angående planlægning af 1-maj-møde.

Næste møde er Generalforsamlingen onsdag d. 20 marts. Mødestedet oplyses på udsendelsen af dagsorden. Kom og brug din indflydelse.  Brian indrykker annonce i ugesavisen .

Tak til Birthe for husly og dejligt traktement.

  Mødt: Brian, Henning, Preben, Birthe Jette, Jens b, Gert, Jo. Afbud fra Lene, Anna og Lene S.

Hilsen Brian og Jo