Vedtægter for Enhedslistens afdeling i Aabenraa

$ 1 Enhedslistens afdeling i Aabenraa er oprettet i henhold til Vedtægterne for Enhedslisten – de rød-grønne.

§ 2 Afdelingen har en formel struktur med følgende organer:

  1. Generalforsamling
  2. Medlemsmøder
  3. Bestyrelse

§ 3 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med minimum 3 ugers varsel.

§ 4 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af et antal aktive medlemmer (max 9), herunder kasserer og kontaktperson.

§ 5 Et flertal af bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde hertil, hvis mindst 1/3 af medlemmerne anmoder om det.

§ 6 Mellem generalforsamlingerne er medlemsmøderne højeste myndighed. Medlemsmøderne er åbne, men kun afdelingens medlemmer har stemmeret. Der afholdes mindst et medlemsmøde i kvartalet. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøderne med mindst 2 ugers varsel og er ansvarlig for dagsorden og referat.

§ 7 Bestyrelsen holder mindst 2 møder i kvartalet. Møderne er åbne for afdelingens medlemmer og skal annonceres for disse. Afdelingens medlemmer har taleret på bestyrelsesmøderne. Indkaldelse og dagsorden til samt referat fra bestyrelsesmøderne sendes til de medlemmer, der ikke udtrykkeligt har frabedt sig dette.

Vedtægter for landsorganisationen
Enhedslisten–de rød-grønneenhedslisten.dk/vedtaegter