Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00-22.00 ,Nygadehuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Henning blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning. Brian fremlægger årsberetningen, som blev godkendt.
 3. Godkendelse af regnskab. v/ Birthe. Skriftligt driftsregnskab omdelt, Birthe redegør for stillede spørgsmål og fremlagde budgetforslag for 2019. Regnskab er revideret og både det og budgetforslag blev godkendt.
 4. Medlemsstatus. 46 medlemmer.
 5. Valg af kontaktperson. Brian blev genvalgt.
 6. Valg af kasserer og valg af revisor. Birthe blev genvalgt som kasserer og Jette blev genvalgt som revisor.
 7. Valg af bestyrelse i øvrigt. Jo modtog ikke genvalg. Valgt blev: Lene D, Gert, Jens B, Kulilk, Birthe, Brian, Preben, Anna, Henning. Bestyrelsen ser nu således ud:

                      Brian Gormsen                                     Kontaktperson

                      Birthe Osterling Andersen                 Kasserer

                      Jens Bundgaard Nielsen                    Byrådsmedlem

                      Lene Dalsgaard                                    Folketingskandidat

                      Preben Rasmussen                              Referent/sekretær

                      Anna Adelborg                                     

                      Gert Nordklitgaard

                      Kulilk Kawa

                      Henning Jensen

                                           Som revisor-kontrollør Jette Borch.

                     

 1. Byrådet hvad arbejder vi med v/Jens Jens B orienterede om en række af de aktuelle politiske temaer i udvalg og byråd. Desuden orienterede Jens B om, at han sammen med baggrundsgruppen i løbet af april måned vil begynde at konkretisere vores udgangspunkt ift. de kommende budgetforhandlinger.
 2. FV19. Generel snak om de sidste forberedelser. Vi bruger stort set samme arbejdsplan som ved sidste valg. Birthe ansøger om stadepladser. De medlemmer, der vil være tilforordnede i forbindelse med forårets folketingsvalg, kan give Brian et praj texbgo@gmail.com der skal bruges 6 personer fra Ø.

Invitation fra Die Linke i Flensborg: de laver aktion på gågaden hver lørdag fra d. 27.4 til d. 25.5 kl. 11 – 15 i forbindelse med EU valg. Desuden holder de påskemarch som vanligt d. 20.4 kl. 11-14. Interesserede kan kontakte Hermen Soldan på husfl@yahoo.dk. vi får muligvis mere information senere.

 1. Emner til demokratiprisen Forskellige forslag blev debatteret. Prisen forventes at blive uddelt til juni. Brian kontakter Meritten.
 2. Eventuelt. Jette gør opmærksom på Afdelingstræf for bestyrelsesmedlemmer på Gram slot d. 6+7.4 med forskellige emner og workshops. Jette overvejer at melde sig. Andre ? Kontakt Brian. Der kan ydes kørselsgodtgørelse.

 

 

Mødt: Henning, Jette, Jens B, Gert, Brian, Birthe, Lene S, Kulilk, Lene D, Jo. Afbud fra Preben.