Takketalen fra foreningen bevar Loddenhøj strand v./Birte Schultz

TAK

Tænk at få anerkendelse for vores arbejde med at sikre den skønne natur ved Loddenhøj Strand.

Vi er beæret og ydmyge. TAK til Enhedslisten i Aabenraa. Det luner gevaldigt med skulderklap.

 

Vi er mange, der står sammen om dette arbejde. Vores kompetencer rækker vidt, personlig fagligt m.m.

Og så er vi knap 170 medlemmer i foreningen.

Det er dem, der i dag kan klappe sig selv og hinanden på skuldrene og glæde sig over den anerkendelse I i dag viser os.

 

Generelle betragtninger:

Vi tænker ……..  og stiller følgende spørgsmål…….

 

  • Har vi i Aabenraa et styre med politisk ordentlighed?
  • Overtræder politikere og magthavere deres beføjelser og dermed tilsidesætter demokratiske spilleregler?
  • Overholdes reglerne i den kommunale Styrelseslov, Forvaltningsloven og Grundloven?

Hvorfor overhovedet stille de spørgsmål?

Hvis ikke der kan svares ja, så bliver spørgsmålet nemlig magtmisbrug.

 

Vi, som borgere og aktuelt repræsentanter for Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden oplever at blive undertrykt og uretfærdigt behandlet, ligesom vi oplever at vores rets følelse krænkes.

Hvor skal vores tillid og respekt for folkestyret og vores demokratiske rettigheder bygges op fra?

Vi ved, at stærke tillidsbånd mellem politikere og borgere har afgørende betydning for demokratiets tilstand.

Politikerne er jo borgerens garanter for, at alt går ordentligt til.

Den enkelte politiker har også selv et moralsk og etisk ansvar for, at tingene går retmæssigt til.

Borgmesteren udtaler i en anden sag om flytning af en mindesten, at er der en folkesag, og så er vi – kommunen –  meget lydhøre?

Gælder det også bevarelse af Naturstanden ved Loddenjhøj?  Er det ikke en folkesag Hr. Borgmester ?

 

Vores sag og oplevelse:

At der har været tale om en ”politisk” sag fra starten af, er nu ret tydelig.

Kommunens samarbejde med jollelauget har været præget af en meget stor politisk deltagelse fra formanden for vækstudvalget Philip Tietje.

 

Her et eksempel:

Første lokalplan blev underkendt pga. manglende gennemførelse af for-offentlighedsfase.

 

Vi, og mange andre (420 adressater) blev i september 2018 bedt om at forholde os til fire forskellige forslag til placering af en evt. kommende jollehavn.

Deadline for indgivelse var 3.10.2018 og der indkom 111 høringssvar.

To arbejdsdage senere har forvaltningen åbenbart læst, vurderet og sagsbehandlet alle 111 høringssvar og i sagsfremstillingen til mødet i Vækst og udviklingsudvalget opstillet to beslutningsmuligheder.

  • En placering ved den nordlige del af Loddenhøjvej – eller
  • opgive planerne for en jollehavn ved Loddenhøj.

Den 11. oktober, seks arbejdsdage efter deadline for indsendelse af høringssvar, og uden at de indkomne høringssvar eller andre relevante dokumenter er vedhæftet dagsordenen, beslutter vækstudvalget at forvaltningen alene skal arbejde videre med beslutningen om at placere havnen på den nordlige del af Loddenhøj stand. Altså ved Møllebækken.

Med andre ord så blev beslutningen om at placere havnen ved Loddenhøj reelt taget to dage efter deadline for indsendelse af høringssvar.

 

Vi har ihærdigt både over for kommune og Kystdirektoratet fremsendt dokumentation for fejl i projektet.

Tegning, som Lokalplanen bygger på, er ikke den, der er godkendt af Kystdirektoratet? !!!

Vi taler fakta her og ikke følelser.

Lokalplanen er vedtaget i byrådet.

Vi sender naturligvis de klager, vi er berettiget til.

 

Hvorfor?  Er der en forklaring?

Ikke mere om den konkret sag, men tanker om hvorfor det er så svært for politikerne at løfte sig til et større perspektiv for udviklingen af Løjt Land fra Aabenraa langs kysten til Kalvø med en udvidelse af havneanlæg ved Barsø Landing til de få, der reelt har brug for en havneplads. Det foreslog Kystdirektoratet også, men Jollelauget vil, af egoistiske bekvemmeligheds hensyn, ikke.

Vi ønsker Bevare Natur stranden til de mindre joller, badegæster, campister og sommerhusejere ved Loddenhøj.

Og husk så, fra Lønholt området er der blot 9 sommerhuse, der ønsker jollehavnen placeret ud for Lønholt og 43 sommerhuse, der ønsker en placering ved Barsø Landing.

 

 

De tal burde få en tidligere venstre politiker og tidligere udvalgsformand, nu med fast adresse på Lønholt, til at opgive sit personlige ønske om en jollehavn ud for sin bopæl, til fordel for de mange, der ønsker en anden løsning. I grundejerforeningen blev hans ide forkastet for mange år siden.

Han, og de øvrige andre, skal blot køre 1-1,5 km. til næste havn ved Barsø Landing.

Løsning for øvrige joller findes inden for rammerne af det forslag, som foreningen har fremsendt.

 

Afslutning:

Jeg har klippet lidt og læser op:

”Demokrati er som styreform beskyttet mod uduelige ledere, der kan afsættes ved valgene. Og demokrati som livsform knytter bånd mellem politisk elite og folk i den samtale, der også bør finde sted mellem valgene”.

”Skal demokratierne ikke ende som en parentes i historien, er der behov for civilsamfundets store iderigdom. Behov for at inddrage befolkningen i politik-udviklingen og tilskynde til engagement. Behov for en politisk kultur præget af lydhørhed og medejerskab, for det er demokratiets sjæl”.

Vores slutord og endnu engang tak for jeres anerkendelse. Vi fortsætter vores kamp for den skønne naturstrand.

 

14.11.2019