Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12-12- 2018. 19.00 -21.00 Hos Birthe, Nørbyvej 16, Løjt

Dagsorden :

  1. Godkendelse af referat. Godkendt.
  2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens. Jens B orienterede om prioriterede temaer fra udvalg og byråd, herunder især den nye data-strategi.
  3. kommende FV valgkamp Udsat til næste møde, når Lene er der.
  4. Afdelingens økonomi v/Birthe.Omdeling og redegørelse for regnskab. Det ser fint ud, der er penge til den kommende valgkamp.
  5. Flytning af møder til frivillighedshuset Brian orienterer om mulighed for at flytte vores møder til Frivillighuset i Sct. Nicolaigade. Kort debat, der er en del fordele ved det, vi melder os til.

OBS.: Se møderne for 2019 i den tilsendte mail med dagsorden til dette møde.

  1. REKOKO 2019 Regional-kommunalpolitisk konference d. 2+3 feb 19 ved Korsør. Birthe og Preben deltager, Jette overvejer deltagelse. Brian tilmelder.
  2. Medlemsstatus 49 medlemmer.
  3. Nyt fra SUFUdsat til næste møde, når Anna er der.
  4. Hjemmeside/Facebook Debat om at danne en skrivegruppe ift. læserbreve der peger frem mod Folketingsvalget og til støtte for vores kandidat Lene Dalsgaard. Hvordan gør vi det og hvem vil være med ? Der kunne være et tema, der handler om forskellighed.

Sønderjyllands kandidater til FV er: 1. Henning Hyllested – 2. Rasmus Vestergaard – 3. Lene Dalsgaard.

11.evt.*Jens B har fået invitation og info om en skaterbane i Padborg Transportcenter, der undersøges nærmere.

* Gert foreslår at vi genindfører ”Punkter til næste dagorden”, vedtaget.

*Jette har en ide om at vi, til et medlemsmøde, inviterer en fagperson angående info om f.eks. Ungeindsatsen i kommunen. Fin debat og et forslag om, at vi også kunne invitere en person fra Headspace, det lokale tilbud til unge.

* Birthe orienterer om sidste – positive  – nyt ang. Lægehuset i Løjt.

* Preben orienterer om et rigtig godt møde i Esbjerg med Pelle Dragsted.

* Charlotte omtaler nylig demonstration i Kruså ang den aktuelle flygtningesituation.

  1. Julehygge JBirthe havde dækket et smukt julebord med dertilhørende nisser. Vi nød gløgg og Birthes hjemmebagte æbleskiver m.m. og ønskede hinanden en god jul.

Mødt: Brian, Charlotte, Jette, Preben, Birthe, Kulilk, Gert, Lene S, Jens B, Jo.

 

Næste møde er: bestyrelsesmøde onsdag d. 23 januar 2019, der kommer indkaldelse og dagsorden.

 

Hilsen Brian og Jo