Referat af medlemsmøde onsdag den 13. september 2017

Dagsorden:

Velkomst til Marianne Pacarada, regional organisationssekretær og derfor en præsentationsrunde.

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet v/Gert. Gert orienterer, Jens B og Henning supplerer. Henning, Jens B og Gert har løbende holdt møder de seneste uger. Grundig debat..

Gert orienterer om seneste nyt vedr. Fjordskolen. Efterfølgende god debat.

 

 1. KV og Regionalvalget den 21. november.

Opfølgning, referat fra diverse møder og sidste nyt.: Jens B orienterer:  Tilforordnede til valget er tilmeldt i henhold til kommunens oplæg. Kandidat- og stillerliste er på plads.

Synligheds-aktioner er planlagte med Birthe som tovholder, foreløbige datoer er fastlagt:

Lørdag d. 7.10 kl 10 – 13 på Mutter Stahlboms Plads

Lørdag d. 14.10 kl. 10 – 13 på gågaden ved Sydbank

Giv os en hånd med og kom og del foldere ud og snak med folk !

Næste datoer er: lørdag d. 11.11 kl 10 – 13 og lørdag d. 18.11 kl 10 – 13

Aktions-stedet oplyses senere, Birthe arbejder på det, men sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis du vil hjælpe til.

Du kan tjekke planlagte valgmøder på vores hjemmeside – har du mulighed, så tilbyd din hjælp, gå med, del foldere ud, vær synlig……………

Skal du til et arrangement, der egner sig, så tag nogle foldere med, de ligger hos Jens B, tlf. 30 91 42 29.

 1. Velfærdsdemo. De faglige organisationer prioriterer tillidsmandsmøde i Odense og tager efterfølgende stilling til deltagelse i de store kommuner.
 2. Kort referat fra møde med de faglige organisationer. Jens B orienterer. Der var nogle rigtigt relevante input fra de faglige organisationer om bl.a. ytringsfrihed.
 3. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren fremlægger skriftligt regnskab og gør rede for diverse poster. Det ser fint ud.
 4. Medlemsstatus. 37 medlemmer
 5. Nyt fra SUF. Rosa har tilbudt at undersøge, om der er et par unge, der vil hjælpe os med det praktiske omkring valgplakater. Jens B kontakter hende.
 6. Det Røde Studie. Vi laver en opfølgning med de 3 spidskandidater fredag d. 22.9 kl 10 på Højholt 1, evt. optagelser ude i byen. Jette tilbyder assistance.
 7. Skal vi have et forretningsudvalg ? Efter fin debat blev vi enige om, at vores indbyrdes tillidsforhold virker helt tilfredsstillende.
 8. Næste mødes tema.

På seneste medlemsmøde var der åbenbart så mange ting på dagsordenen, at vi ganske enkelt ikke afsatte tema til dette medlemsmøde.

 1. Eventuelt.

 OBS !!! næste bestyrelsesmøde er flyttet til torsdag d. 26.1o

Henning orienterer om et godt møde hos ”Bedre psykiatri” – bedrepsykiatri.dk angående bl.a. problematikker, viden, kendskab til foreningen, forældreengagementer m.v.

Vores gæst Marianne Pacarada informerer om forskellige strategier i forhold til valget, fordeling af ansvarsområder m.m., desuden tilbyder hun sin hjælp til os, hvis vi skulle få behov. Dejligt at vide.

**** Efter Flytningen af Fjordskolen til Kruså er det vigtigt at være opmærksom på forældrene, deres oplevelser og frustrationer – hvordan gør vi det ?

 

Mødt: Jette, Birthe, Jens B, Henning, Jens C, Gert, Jo og gæst Marianne. Afbud fra Lene S og Charlotte.

Du kan se en film fra vor sidste medlemsmøde på hjemmesiden, den hedder: Det røde studie – medlemsmøde d. 13.9.17, læg mærke til den stærke tekst af Carl Scharnberg.

Næste møde er et bestyrelsesmøde på Højholt 1, Aabenraa torsdag d. 26.10 kl 19.

 

Jens B og Jo