Hvad er det nu lige en kommune er til for?

Aabenraa Kommune er henover sommeren indgået i to såkaldte benchmarkingsanalyser på handicap- og psykiatriområdet. Benchmarking handler om at undersøge og evaluere kvalitet og god praksis inden for et bestemt område, så man kan finde ud af, hvordan man kan udvikle indsatser og ydelser på det givne område til det bedre.

Resultatet af den første analyse er nu kommet, og den viser, at Aabenraa Kommune på en række områder bruger færre ressourcer end de øvrige kommuner i undersøgelsen. Det gælder for eksempel behandlingen af alkohol- og stofmisbrugere, men også andre væsentlige indsatser.
Nok så interessant er det måske, at der lægges op til, at kommunens fremtidige fokus vil være på handlinger, der skal sikre effektiviseringer og besparelser. Ikke et ord om de handicappedes og de psykisk syges liv og fremtidige livsbetingelser. Det kommer åbenbart i anden række.
Tendensen til, at kommunerne i stigende grad lukker sig om sig selv og sin egen administrative virkelighed, er en rigtig dårlig tendens. Kommunerne er til for borgernes skyld. Hvis borgerne ikke var der, var der heller ingen kommuner.
Husk det, når valgkampen for alvor går i gang!
Jens Bundgaard Nielsen, en af enhedslistens spidskandidater til kommunalvalget.
Tøndervej 179, Aabenraa.