Enhedslisten og budgetforliget.

Lokalredaktør Bjarne Lindquist Bentsen fra JV er ikke tilfreds med, at Enhedslisten har valgt at stå uden for det netop indgåede budgetforlig.

Der er da også nogle virkeligt gode elementer i budgetforliget. Vi er glade for, at skolerne har fået et varigt løft. Og vi er rigtigt tilfredse med, at Enhedslistens forslag om en Grøn Tovholder indgår i forligsteksten, selvom vi som parti har valgt at stå uden for. Men det er nu også et smaddergodt og gennemarbejdet forslag.

Som jeg sagde til Bjarne Lindquist Bentsen, er vi til gengæld ærgerlige over, at vores forslag om en borgerrådgiver heller ikke denne gang kom igennem nåleøjet, selvom man sagtens kan finde økonomien til det. Men man vil ganske enkelt ikke. I den sammenhæng nævnte jeg, at vi i det hele taget savner flere forslag i forligsteksten, der retter sig mod de udsatte og sårbare borgere. Som et eksempel nævnte jeg en sammenhængende plan for, hvordan vi i Aabenraa vil håndtere hjemløshed fremover. Desuden nævnte jeg, at Enhedslisten i forbindelsen med budgetforhandlerne fremsatte et forslag om at knække Udsathedens Kronologi. Det er på høje tid, hvis vi skal ændre på, at stadigt flere helt unge i 18­- 22 års alderen  har så store og komplekse personlige og sociale udfordringer, som tilfældet er.

Mere grundlæggende politisk har vi i byrådet forholdt os kritisk til nogle af de væsentlige elementer i vækststrategien Sund Vækst 2018-2030. Og da budgetforliget helt eksplicit er bygget op omkring netop kommunens ambitioner i vækststrategien, har det også haft betydning for vores stillingtagen.

Tingene hænger jo sammen i politik, selvom det ikke altid ser sådan ud.

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jens Bundgaard Nielsen

Tøndervej 179

6200 aabenraa