Ytringsfrihed er et positivt tegn på åbenhed og tillid til de ansattes indsigt og viden.

Til budgetforhandlingerne i efteråret 2017 fremsatte Enhedslisten et konkret forslag om udvikling af en idebank til bedre udnyttelse af ytringsfriheden blandt faglige ledere og medarbejdere i Aabenraa Kommune. Vi foreslog samtidigt, at man afsatte beskedne kr. 85,000 til at interviewe 30 faglige ledere og medarbejdere for at få deres input og visioner til, hvad de selv anså for vigtigt i forhold til en sådan idebank.

Ingen af de øvrige partier i byrådet stemte dog for vores forslag.

Når vi stillede forslaget dengang, var det fordi vi anser det for helt naturligt, at de ledere og fagpersoner, der dagligt møder borgerne ude i virkeligheden, kan formidle deres erfaringer både internt i den kommunale forvaltning, og eksternt, når det opleves som relevant for borgerne.

De kommunale lederes og fagpersoners viden om borgernes virkelighed er jo dybest set en både afgørende vigtig og særdeles positiv del af en kommunes samlede videns- og handlegrundlag. Derfor skal de kommunale ledere og ansatte naturligvis også anerkendes for den viden, de dagligt opsamler ude i virkeligheden. Med til denne anerkendelse hører retten til at ytre sig om sin viden. Indenfor nogle befordrende og klart definerede og forståelige rammer.

Det syntes vi i Enhedslisten i 2017, og det synes vi stadigvæk!

 

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Aabenraa

Jens Bundgaard Nielsen,

Tøndervej 179

6200 Aabenraa