Vi skal lytte meget mere til børnene!

Tirsdag den 20. november var Børnerettighedsdag. Derfor deltog jeg sammen med mine kolleger fra byrådet, Ejler Schütt fra Dansk Folkeparti og Jonas Haase fra Socialdemokratiet i en dialog med ca. 150 elever fra 7.-og 8.klasserne på Kongehøjskolen, som er Red Barnet ambassadørskole. Det blev til en times rigtig fin udveksling af spørgsmål og svar sammen med de velforberedte elever.

Jeg kunne fortælle, at Enhedslisten ved budgetforhandlingerne i 2017 stillede forslag om, at man i 2018 afsatte 80,000 kroner til en arbejdsgruppe med både lærere og elever, som kunne udarbejde et konkret og inspirerende forslag til undervisningsmoduler om børns rettigheder.  Det var der imidlertid ikke opbakning til i byrådet.

Samtidigt stillede vi forslag om, at man interviewede 30 børn i alderen 8-15 år om, hvordan de oplever begrebet udsathed, og hvad de selv syntes, man kan gøre anderledes og bedre for at afhjælpe den udsathed, som ganske mange børn i perioder eller mere vedvarende befinder sig i. Det var der heller ikke opbakning til i byrådet.

Når vi fra Enhedslistens side stiller disse forslag, er det fordi det ganske enkelt er vigtigt, at vi lytter mere til børnene. Fordi børnene, bedre end nogen andre, ved, hvordan børns virkelighed ser ud set med deres egne øjne.

Iøvrigt fik vi 3 politikere også rigtigt mange spørgsmål om ligestilling, og der kunne jeg oplyse eleverne om, at vi nu i 3 år uden held har stillet forslag om at få ligestilling sat på den politiske dagsorden i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Men når det ikke lykkes i byrådet, er det til gengæld godt at vide, at det er et tema, som åbenbart fylder  rigtigt meget, når man går i 7. eller 8. klasse!

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jens Bundgaard Nielsen

Tøndervej 179

6200 Aabenraa