Ganske enkelt ikke godt nok!

I 2007 blev der åbnet op for, at børn og unge selv fik mulighed for at pege på en bisidder, som kunne yde dem støtte og vejledning i forbindelse med deres kontakt til et sagsforløb. Aabenraa Kommune har i perioden 2010-2013 sammen med Aalborg, Odense og Herlev Kommune deltaget i et projekt, som Børns Vilkår har stået for. Projektet har blandt andet haft til formål at give kommunerne redskaber til at formidle tilbuddet om en bisidder til flere børn og unge, da erfaringerne på landsplan viser, at både børn og unge med tungere og mere lettere problemer og udfordringer får noget positivt ud af at have en bisidder ved deres side.

Nu er evalueringsrapporten fra projektet så kommet. Den viser, at Aabenraa Kommune i perioden 2010-13 kun har realiseret tilbuddet om en bisidder til børnene og de unge i 11tilfælde. I 2013 har der kun været realiseret tilbud om bisidder en enkelt gang, selvom der på årsbasis er over 300 sagsforløb, som involverer familier med børn og unge. I modsætning til de tre andre deltagende kommuner, ligger Aabenraa Kommune derfor også stadig under landsgennemsnittet for anvendelse af bisiddere, selvom Aabenraa Kommune også procentvis er den af de fire kommuner, der har den største andel af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet.
Forklaringen fra forvaltningen er, at man har valgt at prioritere indførelsen af et nyt fagsystem, og dermed i realiteten har nedprioriteret muligheden for at forbedre børnenes og de unges konkrete mulighed for at få en bedre støtte og hjælp.
Det er naturligvis ikke godt nok, og man kun undre sig over, at politikerne har ladet det passere uden videre. Vi vil derfor i Enhedslisten op til kommunalvalget udarbejde nogle helt konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre børnenes og de unges muligheder for at blive hørt og set – sådan for alvor!

Jens Bundgaard Nielsen, en af Liste Ø’s spidskandidater til kommunalvalget.