Det er Venstre, der er ensidige.

En af Venstre’s byrådskandidater, Hans Peder Thomsen, fortsætter i et læserbrev den ensidige klagesang fra Venstre vedr. debatten om den mulige flytning af Fjordskolen.

Den gode Hans Peder Thomsen har, ligesom Venstre’s borgmester og udvalgsformand, tydeligvis ikke rigtigt forstået, at en politisk beslutning i byrådet ikke automatisk sætter virkeligheden ud af spil. Hvis borgerne oplever, at afstanden fra det politiske beslutningsgrundlag til deres egen daglige virkelighed er for stor, gør de naturligvis politikerne opmærksomme på det. Og det kommer der, hvis ellers politikerne er indstillet på at lytte, ofte både bedre beslutninger og bedre politikere ud af. For politikernes vigtigste opgave er jo netop at sørge for, at de politiske beslutninger matcher bedst muligt med den del af borgernes daglige virkelighed, som beslutningerne retter sig mod.

Venstre har lovet børn, forældre og personale, at en mulig ny Fjordskole bliver mindst lige så god eller endda endnu bedre end den nuværende. Derfor kan Hans Peder Thomsen og resten af Venstre’s kommende byrådsgruppe også allerede nu begynde at glæde sig til debatten, hvis det ikke bliver tilfældet. En politisk beslutning skal først og sidst måles på sin konkrete effekt og de konsekvenser, den rent faktisk viser sig at få. Alene derfor kan dialogen om Fjordskolen naturligvis ikke bare lukkes ned en gang for alle.

Hans Peder Thomsen kritiserer også i sit læserbrev det, han kalder fordelingspartierne. Det er som bekendt Venstre, der sammen med forligspartierne, har det helt klare politiske ansvar for, hvordan midlerne i 2017-18 er blevet fordelt. Derfor kunne det lyde som en indirekte kritik af hans eget parti, og den kan vi fra Enhedslistens side kun være enig med ham i.

Jens Bundgaard Nielsen, Tovholder og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten