Ytringsfriheden er til for borgernes skyld.

Enhedslisten stemte sidste år nej til Aabenraa Kommunes nye smarte Kommunikationspolitik. Primært på grund af afsnittet om ytringfrihed, fordi vi kunne se, at det indvarslede en mere lukket kultur. Samtidigt  klagede vi til Ombudsmandsinstitutionen over formuleringen af afsnittet om ytringsfrihed i den nye smarte Kommunikationspolitik.

Hvorfor er ytringsfriheden så vigtig for os i Enhedslisten? Det er den, fordi den i realiteten er en vigtig del af borgernes værn mod utilstrækkelige indsatser fra kommunens side.

For det første giver den de faglige ledere og fagpersoner, som via deres daglige arbejde er tættest på kommunens borgere i alle aldre, mulighed for at ytre sig om, hvad det er for nogle udfordringer, som borgerne rent faktisk har. For det andet giver ytringsfriheden faglige ledere og fagpersoner mulighed for at fortælle os andre, hvilke kommunale indsatser, der er brug for at forbedre, hvis de skal svare bare nogenlunde til borgernes behov.

Ytringsfriheden er altså lig med tilførsel af fagligt baseret merviden om både borgernes virkelighed og om, hvordan kommunen bedst muligt kan matche disse livsnære behov.

Derfor er ytringsfriheden så vigtig for borgerne. Og derfor vil vi i Enhedslisten i det nye Byråd blive ved med at arbejde for en reel ytringsfrihed i stedet for “kammeratlige” samtaler med de ledere og fagpersoner, der forsøger at bruge ytringsfriheden i borgernes interesse.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten