Vi har brug for borgernes egen viden om deres daglige virkelighed.

På onsdag er der 2. behandling af budget 2018. Enhedslisten har stillet en række ændringsforslag til budgettet. Med en del af vores ændringsforslag opfordrer vi til, at udvalg og byråd inddrager borgernes egen viden om den virkelighed, som de befinder sig i, langt mere i den nye byrådsperiode.

Et af vores ændringsforslag går ud på, at børn og unge, der er, eller netop har været, i kontakt med børn- og ungepsykiatrien, får en ny og fælles platform, hvor de kan fortælle os andre om, hvad de selv oplever som vigtigt og nødvendigt, hvis de fremover skal hjælpes endnu bedre. Ikke bare indenfor det psykiatriske system, men også i daginstitutioner, skoler og af de fagpersoner, de iøvrigt måtte komme i kontakt med.

Derfor glæder det os også at se, at man på årets Psykiatritopmøde, der finder sted i weekenden, netop vil fokusere på, hvordan de mennesker, der kommer i kontakt med psykiatrien, samt deres pårørende, fremover selv kan inddrages mere i behandlingen. Man ved fra blandt andet England, at jo mere den enkelte bruger selv får et reelt ejerskab behandlingsforløbet ud fra sine egne ønsker og behov, jo mere øges motivationen til at få det bedre.

Det gælder selvfølgelig også de psykisk udfordrede børn og unge.

Du kan se samtlige vores ændringsforslag her på hjemmesiden.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten