Tak til vores vælgere!

Tak til alle jer, der var med til at sikre, at Enhedslisten beholder sin plads i det nye byråd. Vi gik ganske vist tilbage, og det vil vi selvfølgelig evaluere på. Men vi bevarede en helt afgørende politisk platform i forhold til at formidle Enhedslistens politik. Herunder vores politiske visioner for en mere grøn kommune og et byråd, der lægger vægt på borgernes egen viden om, hvad der er vigtigst for dem.

Samtidigt er der grund til at takke Gert Nordklitgaard for en rigtig fin indsats for Enhedslisten i byrådet. Og for godt samarbejde omkring arbejdet i byrådet. Gert har nu givet stafetten videre til mig, og sammen med alle de andre gode kræfter i vores afdeling, vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at Enhedslisten i Aabenraa fortsat udvikler nye og livsnære indfaldsvinkler til den politik, der skal tegne Aabenraa kommune i de næste 4 år.

Så endnu engang – tak for jeres opbakning!

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og nyt medlem af byrådet for Enhedslisten