Referat fra medlemsmøde tirsdag d. 3.10 18 kl. 19 i Nygadehuset.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat:
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet og de to udvalg, v/ Jens:Jens B orienterede om de mest relevante punkter.
 3. Budget 19:Kommunens Budget 19: Jens B orienterede om 2. behandling af budget i næste uge samt et godt samarbejde med baggrundsgruppen.
 4. Afdelingens økonomi v/ Birthe: Kassereren omdeler skriftligt regnskab og redegør for punkterne.
 5. Politisk debat om borgerløn/basisindkomst:Hovedbestyrelsen har en on-going debat landet over og Brian har drøftet det med Rasmus Vestergaard, der er foreløbig udgangspunkt i et minimumsbeløb på 15.000 kr. Lene D orienterer om ideens chancer og vi tar temperaturen på gruppens diverse ideer og holdninger: vi laver en brainstorm ud fra emnerne; Finansiering, Argumenter og Modtagere. Der blev skrevet 12 forslag op på tavlen og Brian fotograferede dem til videre behandling.
 6. Videoblog:flere muligheder drøftes, en endelig beslutning afventer behovet i valgkampen.
 7. Fotografering:Bestyrelsen samt enkelte medlemmer blev fotograferet til hjemmesiden og til brug som følgebilleder ved læserbreve-indlæg.
 8. Medlemsstatus:uændret.
 9. Nyt fra SUF v/ Anna:Anna er blevet valgt ind som elevrådsrepræsentant i Byrådets § 17, stk. 4-udvalg for unge. Derudover har SUF et valgkampsmøde med Rasmus Vestergaard og Lasse, som er lokalsekretær for SUF, søndag d. 21 oktober, hvor de skal diskutere strategi og planlægge hele valgkampen i Syd- og Sønderjylland. SUF-Haderslev holder en koncert med David Rovies i Enhedslistens ”Den røde Kælder” Lavgade 8 Haderslev mandag d. 15 oktober kl. 16,30 – 20.00. Det er gratis at deltage og der er billig aftensmad og øl. Alle er velkomne.
 10. Hjemmeside/facebook:Brian efterlyser indlæg, så hvis medlemmer i afdelingen har lyst og/ eller et emne at skrive om, så er det meget velkomment.
 11. : intet væsentligt …

 

Mødt: Jens B, Gert, Lars, Charlotte, Jette, Kulilk, Anna, Kawa, Brian, Preben, Lene D, Birthe, Jo.

 

Næste møde: er et bestyrelsesmøde onsdag d. 21 nov. Kl. 19 i Nygadehuset.

 

Mange hilsner Brian og Jo.