Livsglæde og trivsel bør være nøgleordene i ældreplejen.

Selvfølgelig handler kvalitet i ældreplejen også om økonomi. Der skal være råd – og dermed tid – til at snakke ordentligt og dermed værdigt med de ældre og gamle mennesker, der er tilknyttet hjemmeplejen eller bor på plejehjem. Det gælder også de ældre, som har udviklet en eller anden form for demens, og det er vigtigt at huske, at demente ældre er lige så forskellige som alle vi andre.

Til Ældre Sagens valgmøde om ældre i Kruså sidste torsdag, var der afsat 20 minutter til en kop kaffe og en sludder. Er 20 minutter til en god kaffesnak for meget? Det var det ihvertfald ikke i Kruså, så det er det nok heller ikke, når det handler om de ældre, som er tilknyttet ældreplejen.

Derfor handler udvikling og kvalitet i ældreplejen heller ikke alene om økonomi. For inden vi overhovedet begynder at tale økonomi, er der brug for, at vi får nogle meget mere grundlæggende billeder på, hvad værdighed og kvalitet i ældreplejen dybest set handler om. Det  kan være de 20 minutter til en fælles kop kaffe. Det kan være muligheden for at komme ud og mærke årstiderne. Det kan være en tur til et sted indenfor overskuelig rækkevidde, som man holder særligt meget af. I det hele taget handler det om den der menneskelige fornemmelse af, at man stadig kan bruge sin tid og sit liv på ting, der fylder en med glæde.

Derfor har vi fra Enhedslistens side stillet forslag om, at der udarbejdes et livsglæde- og trivselsbarometer, som man fremover kan bruge som inspiration for udvikling af arbejdet med de gamle i tilknytning til ældreplejen. Vi foreslår desuden, at det skal være de ældre selv, der gennem interviews får mulighed for at fortælle om, hvad de først og fremmest forbinder med livsglæde og trivsel. Og der skal være sat god tid af til det enkelte interview!

Vi ønsker at spørgsmålet om fremtidige økonomiske prioriteringen indenfor ældreplejen i Aabenraa kommune kobles langt mere befordrende sammen med de ældres egne tilkendegivelser af, hvad de selv forbinder allermest med livsglæde og trivsel.

Det vil efter vores mening være udtryk for en værdig ældrepolitik!

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten