Lad os få en mere tidssvarende ligestillingspolitik!

I følge ligestillingslovens § 4 skal offentlige myndigheder, herunder kommunerne, arbejde for ligestilling.   Kommunerne skal indarbejde ligestilling i forhold til både planlægning og konkret forvaltning, og skal desuden hvert andet år over for kommunens borgerne redegøre nærmere for, hvordan det går med indsatsen i forhold til fremme ligestilling i kommunens forvaltninger, institutioner m.v.

Enhedslisten har gentagne gange stillet forslag om, at Aabenraa Kommune får lavet en mere sammenhængende og inspirerende ligestillingspolitik. Men det er ikke lige på dette felt, at ambitionerne i byrådet når uanede højder.

En række kommuner har for længst nedsat et ligestillingsudvalg, for eksempel med repræsentation på MED-niveau, som løbende kan komme med forslag til nye initiativer og projekter på ligestillingsområdet.  Der er nemlig rigtigt mange relevante indfaldsvinkler til at arbejde med ligestilling på kommunalt niveau. Der kan fokuseres på at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd i forhold til ansættelser, karriere osv. Der kan fokuseres på at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen i det hele taget, og der kan fokuseres på at invitere borgere, foreninger og virksomheder til åbne inspirationsmøder for at medvirke til at fremme arbejdet med mangfoldighed og ligestilling lokalt. For blot at nævne nogle få eksempler.

Så tag nu lige stilling til det! Også i Aabenraa Kommune.

Jens Bundgaard Nielsen, kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten