Inklusion kommer ikke af sig selv.

Inklusion var et af nøgleordene i den ikke længere helt nye folkeskolereform.

Forudsætningen for inklusion er, at der sker en rummeliggørelse af den almindelige undervisning i folkeskolen. Det stiller undertiden betydelige faglige krav til de involverede lærere og pædagoger. Nogle gange lykkes rummeliggørelsen, og dermed også inklusionen af eleven, ikke. Derfor er der oprettet  specialklassetilbud på 3 af kommunens folkeskoler.

Udover at skabe et befordrende undervisningstilbud til den enkelte elev, er arbejdet i specialklasserne  blandt andet vigtigt, fordi de fagpersoner, der arbejder her, får oparbejdet en række specifikke faglige erfaringer, som kan formidles tilbage til fagpersonerne i folkeskolens almindelige undervisning.

Rummeliggørelse og inklusion kommer på ingen måde af sig selv. Derfor bør det fra politisk side også tages alvorligt, når formanden for skolebestyrelsen på Kongehøjskolen, Sisse Øhrberg Thrane, nu sætter  spørgsmålstegn ved den faglige kvalitet i specialklasserne fremover. Baggrunden er ikke mindst en række helt konkrete og særdeles mærkbare udfordringer i forhold til den økonomisk-administrative praksis fra kommunens side.

Efter en årelang og berettiget diskussion om kommunens specialskole, Fjordskolen, er det nu kommunens specialklasser, der stilles en række konkrete spørgsmålstegn ved. Lidt tankevækkende!

Et af Enhedlistens ændringsforslag til budget 18 handlede netop om inklusion, og vi har desuden bedt om at få drøftet Sisse Øhrberg Thranes brev til politikerne på næste møde i børne- og uddannelsesudvalget.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten