Enhedslisten og økonomisk ansvarlighed.

I søndagsudgaven af JV kom borgmesteren med nogle rigtigt positive tilkendegivelser om, at Enhedslistens måde at formulere politik på virker som inspiration for ham. Det er godt at høre, for vi vil også i det nye Byråd lægge vægt på inspirerende og virkelighedsnær politikudvikling. Ellers var der jo ligesom ingen grund til at sidde i byrådet.

Borgmesteren kan dog ikke nære sig for at komme med den gamle traver om, at vi i Enhedslisten ikke rigtigt kan finde ud af at beskæftige os med den økonomiske del af det politiske arbejde. For eksempel spørgsmålet om, hvor pengene til at finansiere vores ændringsforslag skal komme fra.

Vi har i de seneste 4 år fremlagt en lang række ændringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne. Men ligesom i 90-års fødselsdagen, som traditionelt sendes i TV  hver nytårsaften, har proceduren været den samme fra en række af partierne i byrådet hvert evigt eneste år. Gruppeformændene har rejst sig og udtrykt sympati for vores forslag, men har derefter tilkendegivet, at de ville stemme nej til forslagene på grund af økonomien i det.

Faktum er imidlertid, at vi til hver eneste budgetforhandling har anvist konkrete forslag til besparelser, der har opvejet de udgifter, der har været forbundet med vores ændringsforslag.

Så diverse mere eller mindre overbevisende tillægsbevillinger har ikke haft en snus med Enhedslistens politiske forslag at gøre.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson for Enhedslisten i Aabenraa