Betydelige udgifter til eksterne konsulenter og projektledere.

I følge forvaltningens egne oplysninger til Enhedslisten brugte man i 2015 16,7 millioner kroner på eksterne konsulenter, projektledere m.v.  Tager man forbruget i 2015 som udgangspunkt, vil Aabenraa Kommune  i løbet af de næste 10 år have brugt hele 167 millioner kroner på eksterne konsulenter, projektledere m.v. Det er da også en sjat!

Pengene bruges tilsyneladende uden at der foreligger en samlet og konkret vurdering af, hvorfor forvaltningens egne faglige ledere og fagpersoner åbenbart ikke selv magter at løfte de udviklingsopgaver og projekter, som der er tale om. Det relevante spørgsmål er derfor, hvad det er for nogle kompetencer, som kommunens egne ledere og veluddannede fagpersoner tilsyneladende ikke har.

Enhedslisten har foreslået, at man bruger 3-5 millioner kroner på at etablere et tværgående kommunalt udviklings- og projektteam, som fremover samarbejder med kommunens egne faglige ledere og fagpersoner om planlægning og realisering af de udviklingsopgaver og projekter, som nu gives til eksterne aktører. Det vil samtidigt betyde, at den viden, som er forbundet med at løse en række forskellige udviklingsopgaver og projekter forbliver i kommunens eget regi.

Selvom man bruger 3-5 millioner på at opruste kommunens egen udviklings- og projektkapacitet, vil der, vurderet ud fra tallene fra 2015, stadig være 160 millioner kroner i potentielle kommunale besparelser.

Kan man bruge dem til andre formål? Det mener vi i Enhedslisten bestemt, at man kan.

Jens Bundgaard Nielsen, tovholder og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten