Livsglæde og trivsel igennem hele livet

Ældre og gamle mennesker er lige så forskellige som alle andre mennesker. Derfor skal der mere fokus på, hvad det er, der i særlig grad skaber livsglæde og trivsel for det enkelte ældre eller gamle menneske, når man for eksempel er kommet på plejehjem.  Enhedslisten foreslår, at der udvikles et livsglæde- og trivselsbarometer, som de ansatte i ældreplejen kan bruge i deres arbejde med ældre og gamle mennesker. Lad de ældre og gamle mennesker selv komme med input til, hvad livsglæde og trivsel er og betyder for dem!