Efter valget.

Det har været en rigtig god oplevelse at være en del af et stærkt fællesskab, både op til og i selve valgkampen. Og det har været smaddergodt, at vores unge og forholdsvis nye medlemmer tog deres del af valgmøderne, og dermed fik de første vigtige erfaringer om, hvad det betyder at skulle formidle vores politik, når der sidder flere hundrede vælgere med øjnene rettet mod een. Det lover godt for vores fælles indsats for bedre kvalitet i velfærden, en mere grøn kommune og nye måder at inddrage borgerne på. Desuden vil vi udarbejde og foreslå nye indfaldsvinkler til en mere politisk og mindre administrativt orienteret dialog i udvalg og byråd fremover. Derfor er vi også tilfredse med, at vi fik tilføjet et afsnit til konstitueringsaftalen, hvoraf det fremgår, at den politiske kultur i i Aabenraa Kommune fremover skal kvalitetsevalueres en gang om året.

Selvfølgelig var det surt, at vi gik tilbage stemmemæssigt. Det evaluerer vi på. Det rokker imidlertid ikke ved, at vi også i det nye byråd har fået en vigtig platform til at synliggøre og formidle vores konkrete politiske værdier og forslag ud fra. Vi vil fortsat arbejde målrettet med at komme bag om tallene i alle regnearkene og notaterne, så det bliver tydeligt, hvad det er for menneskelige og sociale konsekvenser, der gemmer sig der. Vi vil samarbejde konstruktivt, når der er basis for det, blandt andet i forhold til fremme af vores egne politiske forslag. Og vi vil selvfølgelig være kritiske på vegne af borgerne, når det er det, der er brug for. I den sammenhæng var det vigtigt for vores forhandlergruppe at få tilføjet følgende formulering til konstitueringsaftalen:” Parterne vil naturligvis, som i alle øvrige politiske sammenhænge, under alle omstændigheder kunne forholde sig politisk til konkrete punkter vedr. Fjordskolen på dagsordenen for fremtidige udvalgs- og byrådsmøder. ”  Hermed er det blevet tydeliggjort, at konstitueringsaftalen udgør en helt overordnet politisk ramme, men iøvrigt ikke definerer det løbende sagskonkrete politiske arbejde og samarbejde i de næste 4 år.

Enhedslisten fik i forbindelse med konstitueringen 2 af de 3 udvalgsposter, som vi havde prioriteret. Dels i Børne- og Uddannelsesudvalget og dels i Arbejdsmarkedsudvalget. Desuden fik Lene Dalsgaard Kræg en post i det nye § 17, stk.4-udvalg, der skal komme med ideer og forslag til, hvordan Aabenraa Kommune bliver mere attraktiv for unge. Vi ville også gerne have haft en plads i social- og sundhedsudvalget, men det skal vi nok følge aktivt fra sidelinien.

Så alt i alt har vi grund til at være tilfredse med det resultat, som vores forhandlergruppe har opnået.

Vi har iøvrigt fået flere nye medlemmer i forbindelse med valgkampen. Dem skal der nu tages kontakt til, og der er stadig plads til flere i vores politiske fællesskab.

Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde og samarbejde i afdelingen. Og vi ser frem til at tage initiativer til at udvikle nye og gennemarbejdede politiske forslag, som vi vil arbejde for at få tilslutning til blandt tilstrækkeligt mange af de øvrige partier i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2018.

Vi har smøget ærmerne op. Igen!

Jens Bundgaard Nielsen, kontaktperson for Enhedslisten i Aabenraa