Ingen skal være til overs

Der er mere end nogensinde brug for inkluderende fællesskaber, der giver det enkelte menneske frihed til at kunne være sig selv sammen med andre. De senere mange års tendens til en stadigt stigende ulighed og en negativ italesættelse af samfundets dårligst stillede grupper af mennesker, hører ikke hjemme i et af verdens rigeste lande. Betyder det noget? Ja, selvfølgelig betyder det noget, hvordan vi taler til og om hinanden!

Foto: iStock