Helt nye scenarier i forhold til Apple og Google.

Da det forrige byråd i sin tid godkendte en placering af to store datacentre i Kassø, anede de daværende byrådsmedlemmer formentlig ikke, hvad konsekvenserne ville blive. Diskussionen dengang gik derfor primært på muligt nye arbejdspladser som følge af datacentrene.

Med den data-strategi med tilhørende udkast til analyse, som byrådet behandlede i onsdags, står det imidlertid klart, at Apple´s og Google `s indflydelse på Aabenraa Kommunes fremtid bliver langt mere vidtrækkende end som så.

Lad mig blot nævne to af en lang række eksempler herpå. Mens der i valgkampen op til kommunalvalget sidste år var udtalt modstand eller tilbageholdenhed i forhold til placeringen af vindmølleparker på land i kommunen, sagde samtlige partier i byrådet minus Enhedslisten i onsdags ja til, at der kan indledes forhandlinger med lodsejere og investorer om etablering og drift af vindmølleparker i stor skala i Aabenraa Kommune. Det er da en kovending, der er til at få øje på.

Samtidigt lægges der op til det, der beskrives som et omfattende samarbejde med Apple og Google om udvikling og implementering af digitaliseringsstrategier med videre i kommunens daginstitutioner og skoler samt på social- og sundhedsområdet. Blandt andet med udgangspunkt i det, der beskrives som Apple`s og Google`s Communty Outreach-metoder. En metode, som bruges på vidt forskellige måder i USA, blandt andet af FBI. Vi aner ikke, hvordan metoden skal anvendes i Aabenraa Kommune. Men vi ved, at der er afgrundsdyb forskel på, hvordan man arbejder med daginstitutioner, skoler samt social- og sundhedsområdet i Danmark og i USA.

Ovennævnte plus en række andre udfordringer, der er til at få øje på, når man læser data-strategien med tilhørende udkast til analyse betød, at Enhedslisten ikke kunne stemme for godkendelse af datastrategien i onsdags. Til gengæld vil vi være særdeles opmærksomme på, hvordan data-strategiens punkter bliver konkretiseret og præciseret i de kommende år.

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Aabenraa,

Jens Bundgaard Nielsen,

Tøndervej 179,

6200 Aabenraa