Fra Generalforsamling 12. feb. 2014

Ovenpå et år med markant medlemsfremgang og godt kommunalvalg har Enhedslisten den 12. februar 2014 afholdt generalforsamling.

Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer:

  • Jens Bundgaard Nielsen
  • Birthe Oesterling Andersen
  • Steen Thorborg
  • Jo Christoffersen
  • Jens Christoffersen
  • Gert Nordklitgaard
  • Lene Lyng Hansen
  • Louise Dupont
  • Lasse Frøsig Thude

Jens Bundgaard Nielsen blev valgt til ny kontaktperson. Han fortsætter desuden som afdelingens organizer og som folketingskandidat i kommunen. Birthe Oesterling Andersen fortsætter som kasserer.

Gert Nordklitgaard er Enhedslistens medlem af byrådet.

Enhedslisten i Aabenraa har en aktiv SUF-gruppe, hvor en række unge fra henholdsvis Aabenraa og Haderslev har organiseret sig sådan, at Aabenraa og Haderslev fremover kører et fælles SUF. Det er et væsentligt mål for Enhedslisten i Aabenraa at involvere flere unge i det politiske arbejde i de kommende år.

Enhedslisten i Aabenraa lægger vægt på, at afdelingens hjemmeside skal være et væsentligt aktiv. Derfor er vi i fuld gang med at få tilpasset hjemmesiden til virkeligheden efter kommunalvalget. Blandt andet vil hjemmesiden fremover rumme noget, vi kalder “Det røde studie”, hvor der som minimum en gang om måneden bringes live-interviews med blandt andet Gert Nordklitgaard, som under overskriften “Vi undrer os” kommenterer konkrete politiske temaer fra byrådsarbejdet.

Der arbejdes desuden med at etablere baggrundsgrupper i relation til det politiske arbejde i udvalg og byråd.

Generalforsamlingen viste, at Enhedslisten i Aabenraa er godt rustet til de kommende års arbejde for et samfund, hvor uligheden bliver ved med at vokse.