Det skjulte pres mod åbenhed, demokrati og sammenhængskraft.

Det såkaldte Panama-læk viser for gud ved hvilken gang, at rigtigt mange rigtigt rige mennesker er fløjtende ligeglade med de værdier, som de vestlige demokratier siges at bygge på. For disse mennesker er der kun en ting, der tæller, og det er at få professionel hjælp til at undgå at understøtte udviklingen af de samfund, som de ellers i rig grad selv har profiteret af. Det gør de ved at placere deres formuer i diverse hypersnørklede konstruktioner, så de undgår at betale den skat, som du og jeg betaler.

Et demokratisk samfund bygger på åbenhed og transparens. Skatteunddragelse bygger derimod på bevidst tilrettelagt lukkethed og tilbageholdelse af oplysninger. Et demokratisk samfund bygger på sammenhængskraft, mens skatteunddragelse tværtimod bygger på den neoliberale “samfundsmoral”, der går ud på at demontere sammenhængskraften og i stedet fremme uligheden i samfundet. “Den stærkes ret” står over sammenhængskraften, som de neoliberale dybest set ikke for alvor er indstillet på at kæmpe for.

EU med en notorisk forkæmper for skatteunddragelse, i form af Luxembourgs tidligere leder Jean Claude Juncker, i spidsen har gjort usandsynligt lidt for at komme skatteunddragelse til livs. i et teknokratisk paradis for lobbyisterne for de stor multinationale selskaber, finansverdenen osv, er det mere end almindeligt svært at vinde fuldtonet gehør for at begrænse de massive angreb på de åbne, demokratiske og sammenhængende værdier, som skatteunddragelse først og sidst er et angreb på.

Ingen ved præcist, hvor mange milliarder kroner ekstra, den danske stat ville få i kassen om året, hvis EU for alvor satte ind mod den dybt samfundsskadelige skatteunddragelse. Men de senere års eksempler på manglende inddragelse fra et stadigt mere undermineret Skat, tyder på, at vi taler om betydelige summer.

Hvad betyder det så?

Udover det alvorlige angreb på vores grundlæggende demokratiske værdier, betyder det for eksempel, at penge til uddannelse, forskning, kræftbehandling, ældrepleje, daginstitutioner, folkeskolen, naturgenopretning osv, osv bliver kraftigt beskåret alene på grund af skatteunddragelser. Forudsat naturligvis, at vi får en regering, som er indstillet på at støtte udviklingen af den fælles velfærd. Det kniber det som bekendt voldsomt meget med for den nuværende lille Venstre-regering og dens støtter i Dansk Folkeparti. Men det ville næsten være for morsomt, hvis den lille Venstre-regering ville bruge de inddrevne skatteunddragelser til at nedsætte topskatten for de rigeste i samfundet.

For tænk hvis de nu brugte det til nye skatteunddragelser!!!!

Jens Bundgaard Nielsen