1. maj i Aabenraa

Kom til 1.maj- møde, torsdag den 1. maj kl.9,00-12,00 i 3 F’s lokaler på HP.Hansensgade.
Arrangementet, som er tilrettelagt i fællesskab af LO, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten byder på 8 taler, fællessang, kaffe og rundstykker.

For Enhedslisten taler vores byrådsmedlem, Gert Nordklitgaard og vores kontaktperson, Jens Bundgaard Nielsen.