Ytringsfriheden sikrer formidling af vigtig viden om virkeligheden

Da Aabenraa Kommunes nye kommunikationsstrategi blev præsenteret i efteråret 2016, gennemgik vi den grundigt i Enhedslisten, og specielt formuleringen af afsnittet om de kommunalt ansattes ytringsfrihed var efter vores opfattelse problematisk og uklar. Derfor valgte vi at indbringe afsnittet om ytringsfrihed i kommunikationsstrategien for Folketingets ombudsmand. I første omgang var svaret herfra, at formuleringen var indenfor skiven af, hvad man som kommune kan lægge til grund for de ansattes ytringsfrihed.

Imidlertid skal en konkret kommunikationsstrategi først og fremmest vurderes ud fra, hvordan den håndteres i praksis. Det er der efterfølgende kommet nogle konkrete eksempler på, og på baggrund heraf har Folketingets ombudsmand besluttet at revurdere afsnittet om ytringsfrihed i lyset af de konkrete eksempler.

Ytringsfriheden er et af grundelementerne i en gennemsigtig og demokratisk kommunal forvaltning, som tør at se sig selv i øjnene, når der er brug for det. Derfor er det helt afgørende, at de ledere og fagpersoner, der i det daglige er tættest på de borgere, som det hele dybest set drejer sig om, har mulighed for at ytre sig om både borgernes konkrete virkelighed. Og om kvaliteten af de faglige indsatser, som kommunen møder borgerne med i virkelighedens verden.

Derfor ser vi i Enhedslisten frem til, at Aabenraa Kommunes nye bud på formuleringen af de ansattes ytringsfrihed netop lægger vægt på, at ytringsfrihed og formidlingen af vigtig praksisrelateret viden i realiteten er to sider af samme sag.

Kontaktperson og byrådsmedlem for Enhedslisten

Jens Bundgaard Nielsen

Tøndervej 179

6200 Aabenraa