Valgprogram

Enhedslisten i Aabenraa er klar til byrådsvalget i år.

Enhedslisten i Aabenraa holdt et medlemsmøde d, 22 maj hvor det foreløbige valgprogram blev præsenteret og diskuteret. Der var enighed om 5 hovedtemaer med underliggende punkter.
D. 12 juni er der igen medlemsmøde, hvor kandidaterne til Byrådet vil blive valgt.

Enhedslisten har centralt udarbejdet 5 punkter til emner til brug i den kommunale valgkamp. Emnerne er præsenteret her med nogle foreløbige vinkler.

 1. Mere velfærd – mere solidaritet
  Vi betragter et solidarisk velfærdssamfund som helt afgørende
  Velstand medfører ikke nødvendigvis velfærd
  Det enkelte menneskes behov er udgangspunktet
  Respekt for menneskers forskellighed.
 2. Gang i beskæftigelsen
  Vi satser på varige løsninger i tilknytning til arbejdsmarkedet
  Målet er uddannelse og beskæftigelse for alle
  Meningsfyldt arbejde er en menneskeret
  Der skal udvikles nye muligheder for beskæftigelse
 3. Bedre miljø – bæredygtighed og økologi
  Vi vil styrke bevidstheden om naturens betydning
  Fx skovlegepladser – udvikling – bevidsthed om naturen, dyr og planter
  Økologiske produkter og mad på institutioner
  En klar miljøpolitik på alle områder – mindre forurening, et sundere miljø
 4. Mere demokrati
  Vi vil arbejde for mere demokrati og åbenhed
  Aktiv indsats for at styrke samarbejdet mellem system og brugere
  Nye måder at inddrage borgerne på
  Reel brugerindflydelse på alle områder
 5. Sundhed og forebyggelse
  Vi vil arbejde for styrkelse af de forebyggende indsatser
  Lighed i adgang til sundhed og behandling
  Nem og gratis adgang til Sundhedssystemer
  Solidaritet og støtte i hverdagen, borgernære løsninger