Uden håndværkeren, må akademikeren skide i skoven!!

Overskrift: Citat Mathias Tesfaye

Mangel på faglærte
Der vil i fremtiden være mangel på faglært arbejdskraft. Man regner med en mangel på min. 30.000 i 2025. Dette skal ses i lyset af at regeringen har nedjusteret deres 2020 mål som var 25% på erhvervsuddannelse til 12,5%.
Se https://eu2020.dk/uddannelse og https://b.dk/politiko/kritik-regeringen-dropper-maal-for-erhvervsskoler-i-det-skjulte
Hvad nytter det at støtte erhvervslivet, med skattelettelser, og lempelser på flere områder – hvis der ikke er dygtige folk på gulvet til at producere!!

Det svære uddannelsesvalg
Mangel på praktikpladser er et problem indenfor nogle områder, men det har aldrig været meningen at der er frit valg på fremtiden.  F.eks. er mekanikerfaget meget populært, mens der er mangel på lærlinge indenfor smede og industriteknik.
Jeg tror at det i større grad gælder om at vejlede de unge bredere. Men vejledning er i dag kun for ”de ikke uddannelsesparate”.
Det er ikke sådan, at fordi man roder med knallerter, absolut skal være bilmekaniker og at de piger der har leget med Barbie skal være frisører.
Der er over 100 erhvervsuddannelser – så vælg en anden.  Hvis du ikke kan få en Magnum-is med mandler, så vælg en anden…
Autobranchen har stadig brug for lærlinge men ikke så mange som før. Bilerene kører længere og længere mellem eftersyn og med de nye elbiler, vil der være helt nye teknologier der skal beherskes – og holdbarheden vil stige yderligere. Hvor tit skifter du f.eks. kul i din vaskemaskine?

FGU
August 19 vil den nye uddannelse FGU starte op. Det er en trebenet uddannelse som opsluger den gamle produktionsskole, EGU, STU og KUU og flere fag på VUC.
Hvor og hvordan uddannelsen i Sønderjylland kommer til at se ud ved ingen endnu, men der vil temmelig sikkert blive en hovedskole med underskoler i de store Sønderjyske byer: Tønder,  Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.
For eleverne på det nye FGU, vil det være naturligt at søge videre ind på en erhvervsskole, hvilket vil kunne afhjælpe manglen på faglærte.

Det bliver interessant at se, om borgmestrene i de fire byer vil kunne fordele de nye skoler efter behovet i de forskellige byer og ikke efter hvad der vil være rart at have af indgange  – eller om det igen-igen bliver et politisk kludetæppe, hvor ingen vil tage politisk ansvar for fælles fiasko.

Det er af stor betydning at få alle unge i gang med uddannelse, også for unge med ADHD, Angst osv er det af stor betydning at også de får en god opstart på et langt arbejdsliv, og ikke lades i stikken endnu en gang.

Arne Tranberg, kandidat til byrådet for Enhedslisten