Tænk på de handicappede

FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Formålet med konventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Det er min opfattelse, at der i Aabenraa ikke tages nok hensyn til dette. Enhedslisten vil derfor arbejde for, at  FN’s handicapkonvention danner udgangspunkt for handicappolitikken  i Aabenraa Kommune. Det skal være muligt for personer med handicap at leve et værdigt liv. Vi skal fra politisk side være med til at skabe mulighed for, at personer med handicap kan deltage på lige fod med ikke-handicappede i forhold til mulighederne for livsudfoldelse.

Det forudsætter, at vi som politikere indtænker blandt andet tilgængelighed og transportmuligheder, der kan være med til at gøre det muligt for personer med handicap at deltage på ligefod med vi andre i de aktiviteter, som betyder noget for vores trivsel. Enhedslisten vil i det kommende byråd i Aabenraa tage udgangspunkt i blandt andet FN’s handicapkonvention og arbejde konkret med forslag til, hvordan Aabenraa Kommune både i byerne og i landdistrikterne tænker personer med handicap ind i forhold til nye politiske forslag og initiativer. Også derfor skal du stemme på Enhedslisten den 21. november!

P.S. Hvis du ikke bestiger bjerge, får du ikke udsigten over dalen.

Gert Nordklitgaard, Enhedslisten nuværende byrådsmedlem  og kandidat for Enhedslisten til det nye byråd.