Svar til Danmarks Naturfredningsforening.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa, Ulla Lendal, giver i et læserbrev i JydskeVestkysten udtryk for, at hun er skeptisk i forhold til de udmeldinger, som ni kandidater fremkom med på vælgermødet den 31. oktober på Folkehjem.

Jeg skal ikke kunne sige, hvorvidt de øvrige 8 kandidater primært hældte valgsuppe ud af ørerne. Men som det fremgår både af Enhedslistens valgfolder og senest af vores ændringsforslag til budget 2018, arbejder vi meget konkret med udformning af forslag til forbedring af naturens og miljøets vilkår. Og selvom Ulla Lendal måtte have fået det indtryk, er det ikke sådan, at vi i Enhedslisten indretter vores oplæg til valgmøder i hverken den ene eller anden forening efter, hvad vi forventer, at hovedparten af de fremmødte gerne vil høre. Vi tager tværtimod udgangspunkt i de konkrete forslag til politik, som vi har har udarbejdet og besluttet at arbejde for at fremme i den kommende byrådsperiode.

Vores gennemarbejdede forslag om at ansætte en grøn tovholder, der kan være med til at gøre Aabenraa Kommune til en ambitiøs grøn kommune i et samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, borgere og foreninger m.v., vil blive genfremsat i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. Vi har fået mange tilkendegivelser, også fra repræsentanter for erhvervslivet, om, at det er vejen frem, fordi en væsentlig del af fremtidens investeringer vil ligge her.

Og vi modtager naturligvis gerne konkrete indspil også fra Danmarks Naturfredningsforening, hvis det kan være med til at kvalificere vores forslag yderligere.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson for Enhedslisten i Aabenraa