Svar på læserbreve fra Liberal Alliance om dagpasning i Aabenraa kommune.

Med risiko for, at Liberal Alliance i Aabenraa kommune vil benægte fakta forsøger jeg alligevel.
Mht. oprettelse af private dagplejer og børnehaver – er der en etableringsret . Der gives et tilskud pr. barn svarende til udgiften i det kommunale. Da der skal “produceres” den samme mængde pasning af børn for de samme penge er det svært at se hvordan dette kan give flere arbejdspladser som LA påstår. Med hensyn til etablering af småbørnsgrupper er det sådan, at disse kan etableres hvor der er en efterspørgsel og ledige lokaler. Generelt er det sådan, at hver gang der etableres private pladser på området må kommunen opsige nogle af deres medarbejdere. Men med LA holdning – med et frit valg kan vi se frem til, at der skal bruges ekstra millioner på dagpasningsområdet , hvilket vi i Enhedslisten ikke er kede af. Vi går ind for et reelt frit valg således at forældrene kan vælge mellem dagpleje og vuggestuer/småbørnsgrupper samtidig med at kommunen lever op til sin egen kostpolitik – det betyder, at der er madordninger for denne aldersgruppe.
PS: Den der er for hurtig til at kaste, rammer ikke.

Gert Nordklitgaard, byrådsmedlen, medlem af Enhedslisten, Wais 3, Stubbæk