Stress æder sjæle op

Aktuelle undersøgelser har vist, at stress nu betragtes som langt den største udfordring, når man spørger de danske arbejdstagere selv. Derfor foreslår Enhedslisten, at Aabenraa Kommune i de kommende år udvikler en ambitiøs helhedsplan for forebyggelse af stress. Vi foreslår endvidere, at der afsættes midler til en koordinator, der i samarbejde med repræsentanter for de faglige organisationer m.v., kan udvikle en konkret og inspirerende forebyggelsesstrategi.