Social ombudsmand i Aabenraa Kommune.

I Enhedslisten finder vi det afgørende vigtigt, at borgere bliver behandlet ordentligt og værdigt, når de rammes af sygdom, arbejdsløshed eller væsentlige sociale problemer. Vi har derfor undret os over, at man i forhold til sygedagpengeområdet tilsyneladende vurderer borgernes konkrete situation ud fra en tolkning af lovgivers såkaldte intentioner med loven. Samt at man tilstræber at være en kommune, der går længere til kanten end andre kommuner i behandlingen af de mennesker, der søger hjælp.
Enhedslisten foreslår blandt andet i lyset af ovenstående, at der i det nye Byråd afsættes midler til en kommunal ombudsmand på det sociale område, som dels kan give gratis rådgivning til borgere, der føler sig klemt i systemet, dels en gang årligt kan give politikerne i byrådet en redegørelse om, hvordan de etiske og lovgivningsmæssige forpligtelser i arbejdet med borgere, der har brug for hjælp i konkrete sammenhænge, håndteres i praksis.

Jens Bundgaard Nielsen
Tøndervej 179
Byrådskandidat og kandidat til Folketinget for Enhedslisten.