Selvfølgelig kan der findes flere midler til ældre og gamle mennesker

SF`s byrådskandidat Jette Harild forsøger i et læserbrev at blæse og have mel i munden på samme tid, og det er som bekendt ikke helt enkelt.

Årsagen til Jette Harild`s øvelse er, at Seniorrådets formand, Hanne Larsen, helt berettiget har sat spørgsmålstegn ved det nyligt indgåede budgetforlig, som SF som bekendt er en del af. Specielt har Seniorrådets formand hæftet sig ved, at det egentlige løft til ældreområdet er relativt beskedent på trods af udtalte udfordringer med at få blandt andet aften- og nattevagterne på kommunens 9 plejehjem bemandet bare nogenlunde rimeligt. Tidligere har formanden for FOA, Bent Poulsen, været ude med en klar tilkendegivelse af, at der er brug for at forholde sig seriøst til kvaliteten i ældreplejen.

Enhedslisten står som det eneste parti uden for budgetforliget. Blandt andet fordi vi ønsker at tilføre ældreområdet et mere mærkbart løft. Vi har derfor udarbejdet et ændringsforslag til budget 2018, som tilfører yderligere kr. 850,000 til netop opnormering af aften- og nattevagter på kommunens plejehjem. Og vi har naturligvis peget på finansiering af ikke bare dette, men en række andre ændringsforslag, som vil stille borgerne bedre. Herunder også yderligere midler til en undersøgelse af, hvad ældre og gamle mennesker tilknyttet ældreplejen selv peger på som det allervigtigste i forhold til livsglæde og trivsel i det daglige.

Enhedslisten vil i den nye byrådsperiode arbejde for, at ældre og gamle menneskers døgnkonkrete virkelighed bliver grundigt belyst. Hvordan skal man ellers kunne træffe politiske beslutninger, der  tager udgangspunkt i ældre og gamle menneskers eget liv?

Jens Bundgaard Nielsen Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten