Rettidig omhu med indlagt forsinkelse!

Der skal findes knap 13 millioner kroner til vedligehold af Arena Aabenraa.

I følge forvaltningen er det et udtryk for rettidig omhu, når beløbet nu meldes offentligt ud. Den økonomiske udfordring har ifølge forvaltningen ganske vist været kendt længe, men har af en eller anden grund ikke tidligere været formidlet så specifikt, om den nu er blevet. Det kunne for eksempel have været i forbindelse med  åbningen af Arena Aabenraa, i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste efterår eller i forbindelse med valgkampen forud for kommunalvalget.  Det havde vel været naturligt, når udfordringen åbenbart allerede var gjort helt grydeklar.

Det er fint med rettidig omhu. Både i forhold til kommunens økonomi, og ikke mindst i forhold til kvaliteten i kommunens faglige indsatser i forhold til borgerne. Det er trods alt først og fremmest på baggrund af den konkrete indsats i forhold til børnene, de unge, familierne, de arbejdsløse, de psykisk syge, de gamle osv., at værdien og effekten af kommunens rettidige omhu kan vurderes både menneskeligt og socialt.

Vi er for eksempel rigtigt mange, der længe har ment, at en grundig renovering af normeringerne på daginstitutionsområdet vil være et rigtigt fint udtryk for rettidig omhu.

Renoveringen af Arena Aabenraa er således langt fra den eneste renovering, som der er brug for at drage rettidig omhu for.

Byrådsmedlem for Enhedslisten,

Jens Bundgaard Nielsen,

Tøndervej 179,

6200 Aabenraa