Referat fra medlemsmøde onsdag den 21.2. 2018

I mødet deltog 10 gæster, kurdere, så derfor en præsentationsrunde og en fællessang.

Ved Jens B`s fravær er Birthe ordstyrer.

Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens. Udsat.
 3. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab og redegør for visse punkter. Regnskabet for 2017 bliver revideret før generalforsamlingen.
 4. Medlemsstatus. 40 medlemmer, der er kommet et par nye til i december 17, derfor en særlig velkomst til jer, kontakt os, hvis der er afklarende spørgsmål og læs om os på www.aabenraa.enhedslisten.dk
 5. Nyt fra SUF. Udsat.
 6. Hjemmeside/facebooksiden v/Brian. Brian orienterer og opfordrer til at man sender relevant materiale, der kan lægges op, også fra kurderne. Her tilbyder Jette og Sherin at være behjælpelig med oversættelser m.v.
 7. Det Røde Studie. Jo orienterer, der er planlagt en optagelse til orientering om budgetforlig i kommunen. Gert og Jens B. gør klar.
 8. Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet på Nørrebro d. 27-29 april. Her er en rettelse: vi kan ikke udsætte punktet til generalforsamlingen, da tilmeldingsfristen ligger inden. Derfor skal interesserede melde sig hos Jens B (tlf. 30 91 42 29 eller mail: post@jensbundgaardnielsen.dk ) Der er brug for 2 delegerede og 2-3 suppleanter.
 9. Medlemsmødet den 28. januar i Enhedslisten Region Syddanmark v/Preben. Kort orientering, referatet bliver lagt på hjemmesiden.
 10. KOKO den 3. og 4. februar i Korsør v/ Henning og Preben. Kort orientering, godt arrangeret konference, Preben valgte 3 workshops: retssikkerhed, udligningsordningen og ældrepolitik i kommunerne. Henning orienterer om workshop i § 7 udvalg samt landbrug og økologi. Referatet bliver lagt på hjemmesiden. Preben orienterer desuden om en udgivelse fra KL, som er et godt redskab, når man arbejder kommunalt: ”Kend din kommune”, jeg bestiller 7 stk. til uddeling.
 11. Tværkommunalt møde i Tønder lørdag den 24. februar V/Jens B Jo orienterer om fællesmøde med afdelingerne fra Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Vejen og Tønder. Det bliver Jo og Birthe, der kører til mødet på lørdag. Referatet vil senere blive lagt på hjemmesiden.
 12. Temadrøftelse: Dialog om Ø`s fremtidige politiske vision med udgangspunkt i det tidligere fremsendte oplæg fra Jakob Sølvhøj, Per Clausen m.fl. Udsat til generalforsamlingen.
 13. Næste mødes tema. På grund af fremmøde af 10 kurdere, var der behov for et offentligt møde med fokus på situationen i deres hjemegne, hvor vi kan invitere en eller to fra hovedbestyrelsen/folketinget. Charlotte undersøger muligheden.
 14. Eventuelt.

* Charlotte foreslår at der arrangeres et møde d. 7 marts for kurderne, hvor de eventuelt kan invitere flere med for at høre om vores arbejde i lokalgruppen, hvordan man indmelder sig i Enhedslisten, vores vedtægter m.v. Charlotte og Sherin står for det, finder lokale, inviterer osv. Brian deltager. Andre fra vores medlemskreds er også velkomne. Kontakt Charlotte hvis: bkcksk@gmail.com

* Birthe foreslår at vi fortsætter med læserbreve, der støtter op om Fjordskolen, altså ”holder gryden i kog”.

* Suliman og Sherin orienterer om en komite, der arbejde for sagen i Syrien, Afrin. Brian tilbyder at lægge ”Sagen i Afrin” på hjemmesiden.

* Gert orienterer om muligheder i Frivilligcentret, vi er medlem og kan f.eks. derfor låne lokale. Jo undersøger.

* Charlotte orienterer om at Socialdemokraterne laver et arrangement om ”Kvindernes internationale kampdag” d. 8 marts på 3f.

* Det aftales at der på generalforsamlingen bliver truffet beslutning om uddeling af ”demokratiprisen”.

* Lene foreslår at hun, Sherin og Jette mødes for en afklarende snak vedrørende hvor der er misforståelser ift. deres og vores kultur, når det drejer sig om børne/familieområdet. Hvad kan der gøres? Lene og Jette står for det. Kontakt Lene hvis: l_kraeg@icloud.dk

* Charlotte og Sherin sørger for at referatet denne gang bliver oversat til kurdisk og videregivet til deltagerne.

 

Mødt: Gert, Charlotte, Henning, Lars, Brian, Jo, Birthe, Preben, Lene D., Mahmoud, Hecman, Bajad, Sitka, Ibo, Jette, Suliman, Kawa, Sherin, Khamal, Pakita.

 

I pausen nød vi Birthes hjemmebagte boller samt Prebens æbletærte. Tak for det.

 

 

 

Jens B og Jo og Birthe