Referat fra medlemsmøde onsdag den 15.11. 2017

Kom og vær med i et fælles indslag til vores hjemmeside/facebookside.

På medlemsmødet den 15.11. laver vi en række uhøjtidelige indslag til vores hjemmeside, hvor alle fremmødte får ½ minut til at fortælle, hvorfor man skal stemme på os til KV: Stem på Ø, fordi….. eller: Jeg stemmer på Ø, fordi…..

Brian optog et fint indslag, se det på facebook og her på hjemmesiden. ‘Derfor stemmer jeg på liste Ø’

Dagsorden iøvrigt:

  1. Godkendelse af referat. Godkendt.
  2. Vigtigste nyt fra Byrådet v/Gert. Der orienteres om Fjordskolen, anbringelsesområdet m.m. Desuden debatteres de 4 planlagte nye datacentre ved Kassø og deres el-forsyning; landvindmøller/havvindmøller. .
  3. Valget.

Valget bliver aftenens tema: Status hele vejen rundt, herunder input til vores forhandlinger på valgaftenen/valgnatten.  Jens B orienterer, info om valgprognose i Jyske, valgkampen generelt, strategier, konstellationer og scenarier, resterende valgmøder.

Vi præsenterede Ø flot til den tværpolitiske ”Speed-dating” på biblioteket d. 3.11 og på gågaden dagen efter i forbindelse med kampagnen ”Stem flere kvinder ind”, Charlotte, Lene D, Jette og Jo deltog.

Vi er på gågaden en sidste gang lørdag d. 18 nov. Og vi får besøg af Vibeke Syppli Enrom/Regionen og af Meenhardt og Uwe fra die Linke i Flensborg og vi støtter Fjordskolens optog kl. 10.30.

På valgaftenen d. 21 nov har vi et lokale at samles i og vi indbyder alle Ø`er til ”valgcafe”,der er åbent fra kl 19.00. Derefter kan vi så følge valgresultaterne på storskærm i salen efterhånden som det udvikler sig.

  1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab og redegør for posterne.
  2. Medlemsstatus. Pt 40 medlemmer, dvs 3 nye.
  3. Nyt fra SUF. Lene D stod for et stort arrangement på Statsskolen i samarbejde med SUF. Mere derom senere.
  4. hjemmeside/facebooksiden. Brian orienterer om strategi i ft at booste links til hjemmesiden og facebooksiden mv. Alle opfordres til at dele……………
  5. Det Røde Studie. Vi afventer valget og lægger så nye planer.
  6. Næste mødes tema. Næste møde er et bestyrelsesmøde onsdag d. 13 dec. Kl. 19 på Højholt 1, Aabenraa og vi slutter året af med lidt julehygge, gløgg og klejner.
  7. Eventuelt. Vi fordeler støtter til de sidste 2 valgmøder og gågade-arrangementet. Desuden orienterer Brian og Birthe om hvordan det gik, på de valgmøder, som de har deltaget i.

 Og nu afventer vi spændt valget på tirsdag……………

Ref: Jo og Jens B

 

                                                                                       Lær af fortiden

                                                                                       Lev i nutiden

                                                                                       Virk for fremtiden.

                                                                                       Står på en sten på Bornholm.