Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 17.1. 2018

Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat.. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet v/Jens B. Ikke det store endnu.
 3. Baggrundsgruppe til byrådsarbejdet v/Jens B.

Mødedatoer m.v. Baggrundsgruppen består af: Jens B, Gert, Henning, Preben, Brian, Lene D og Birthe. Baggrundsgruppens formål er at sætte sig ind i aktuelle og verserende sager, der behandles i byrådet, til sparring og støtte for Jens B`s kommunale arbejde. Det forudsættes, at baggrundsgruppen møder forberedte til møderne – dvs. har læst dagsordenen og – såvidt muligt – bilag.

Der er planlagt 3 møder indtil videre: mandage d. 29.1 + 26.2 + 19.3 fra kl. 19,30 til 20,45. alle møder foregår i Nygadehuset, skolestuen på 1. sal. Lokalet er booket. Der skal medbringes kaffe…..! Det går på skift.

 1. Evaluering af KV og regionrådsvalg.

Herunder udarbejdelse af “to do – liste” til om 4 år. God og effektiv evaluering samlet på en foreløbig liste, som vi løbende udvider forud for næste KV.

 1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Ved Birthes fravær redegør Jens B kort. Ser fint ud!
 2. Medlemsstatus. Ingen ændringer – fortsat 42 medlemmer. Vi har fået 5 nye medlemmer indenfor det sidste halve år.
 3. Nyt fra SUF. Anna orienterer: Lokalgruppen Aabenraa-Haderslev har haft møde, valgt Anna til kontaktperson og debatteret fremtidige planer. Ide: SUF kan invitere os og omvendt til debat om, hvordan vi kan have gavn af hinanden, Anna tager ideen op i gruppen. EL landsplan arbejder på en ungepolitik, når der foreligger et udspil kan Brian og Lene D bidrage herfra, når SUF er klar. Ellers god debat om unge-forhold, besparelser og generelle dårligere forhold mange steder.
 4. Tværkommunalt samarbejde i det sønderjydske. På grund af sygdom blev det planlagte møde i Tønder aflyst, så vi afventer et udspil til et nyt møde. Den nye kontaktperson indtræder i vores tværkommunale gruppe efter generalforsamlingen.
 5. KOKO 18 den 3. og 4. februar i Korsør. Kommunalpolitisk Konference inviterer til Træf for byrødder og baggrundsaktive. Preben og Henning deltager.
 6. Hvad sker der på den organisatoriske front? v/Jens B.

Herunder diverse valg til poster i afdelingen/partiet.  Afventer generalforsamlingen.

 1. Næste mødes tema. . Medlemsmøde d. 21.2: EL`s oplæg: ”Hvordan baner vi vej for et nyt spring fremad for Enhedslisten ?”
 2. Eventuelt. * Medlemsmøde i Regionen d. 28.1 i Middelfart, hvem deltager ? Preben har meldt sig til og Anna overvejer. * Preben orienterer om en støtte-ide på Balkan

Mange hilsner Jens B og Jo