Referat fra bestyrelsesmødet den 26.10.2017

 

Velkomst til Anna og Preben og derfor en præsentationsrunde.

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigt i byrådet lige nu.

Budget 18. Gert og Jens B orienterer: Bl.a. om Apple og evt. nyt datacenter ved Kassø. Dialog om en række politiske indfaldsvinkler i relation hertil.

 1. KV og valg til regionsråd.

Aktuel status hele kompasset rundt.

Der er reserveret samlings-lokale til os på Folkehjem d. 21.

Vi har to aktioner på gågaden :

lørdag d. 11 på Mutter Stahlboms plads kl. 10 – 13 o

 Lørdag d. 18 også på Mutter Stahlboms plads kl. 10 – 11,45.

Alle der kan, møder frem og giver en hånd med. 

 1. Orientering fra baggrundsgrupper og udvalg. Henning orienterer om   cykel-event på Storetorv til fordel for Scleroseforeningen, som såvidt muligt skal sponsoreres. Henning sender info.
 2. Afdelingens økonomi. Det ser ok ud.
 3. Nyt fra SUF. Rosa har rekrutteret en ny SUF`er til os, Anna, som deltog i mødet. Anna beretter lidt om opfattelsen af SUF på gymnasiet, samt at hun har lykkedes med at få flere med, det glæder vi os til. Anna aftaler at hjælpe med plakatophængning sammen med Jo og folderuddeling om morgenen ve bl.a. Statsskolen med Birthe. 
 1. “Det Røde Studie”.

Aktuel status.  Vi aftaler at lave optagelser med  små udtalelser fra alle fremmødte på næste medlemsmøde d. 15 nov. Brian optager.

 1. b. Hjemmesiden og facebook-delen.

Aktuel status. Brian orienterer. Er der medlemmer, der har noget, der egner sig til fb eller hjemmesiden, event, billeder mv.,  så skriv til ham : texbgo@gmail.com

 1. Fællesmøder med socialdemokratiet og SF.

Aktuel status. Jens B. orienterer.

 1. Enhedslistens holdning til fremtidig regeringsdannelse m.v.

Der er nu udarbejdet et grundlag for Enhedslistens fremtidige parlamentariske spillerum, som stiller Enhedslisten mere frit i konkrete parlamentariske sammenhænge.

 1. Forslag til tema for medlemsmøde i november. Aftenens tema er VALGET.
 2. Eventuelt.

Nyt potentielt medlem, Preben,  har anmodet om at måtte deltage i bestyrelsesmødet som interesseret borger.

 • Preben får ordet og vi har en fin debat om lidt af hvert.
 • Birthe orienterer om interview af Jydske samt 2 kvinde-events på biblioteket og gågaden. Der kan læses om dem under ”møde os i valgkampen” på hjemmesiden.
 • Der aftales uddeling af foldere og suppleres på Birthes liste.
 • Jo og Jens fremviser skulptur til senere prisuddeling, og orienterer lidt om processen og hvem, der har fremstillet den.
 • Jo afleverer tekst fra Gunnar Petersen om Museerne.
 • Jo orienterer om merchandise + jakker, ankommet fra Landskontoret.

 

Næste møde er et medlemsmøde: onsdag d. 15 november kl 19-21 hos Dansk Metal på Langebro 10 i Aabenraa.  Dagsorden er sendt ud.

Ref.: Jo og Jens B.