Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12.9 2018. 19.00 -21.00 Nygadehuset

Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens.

* Jens refererede fra seneste møde i arbejdsmarkedsudvalget.

* Jens roste baggrundsgruppen for godt samarbejde og begrundede hvor vi har valgt at stå udenfor budgetforliget.

* Tilfredshedsanalyse er høj fra Jobcentret men virksomhederne melder om færre elever/lærlinge/unge med personlige og / eller andre udfordringer for de mest udsatte.

* Spørgsmål og svar gennem længere tid har ikke givet helt klare svar på det.

* God debat om hjemløse og deres vilkår, vi drøftede den Finske model.

 1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren fremlagde skriftligt regnskab og redegjorde for posterne. Vi er godt rustet til valgkampen.
 2. Udviklingen i lægepraksis – principper og barrierer

Orientering ved Niels-Erik, medlem af Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg.

 • Om få år bliver der lægemangel og lidt om hvorfor.
 • Private firmaer (som Medicare) kan købe praksis og ansætte en læge.
 • Kommunernes intentioner er at samle flere læger i et sundhedshus.
 • Mange spørgsmål til Niels-Erik og gode svar og god debat bagefter.
 • Læs i øvrigt Niels-Eriks artikel om sundhedshuse og deres økonomi i septembernummeret af Rød/Grøn og som han har lavet i samarbejde med Margit Velsing Groth.
 • Tak til Niels –Erik for god orientering .

 

 1. Valgplakater. Godkendelse af køb af professionel fotograf. Godkendt ift. personlig billede på FT-plakater, vi bestiller 50 stk. med Lene D.
 2. Billeder af bestyrelsen, skal vi selv tage billederne eller skal vi bruge 1100 Kr på en fritidsfotograf Brian inviterer en fotograf til næste møde.
 3. Møde med de faglige organisationer update De faglige organistationer er positive for fortsat samarbejde og der vurderes på debatemner til de næste møder. Henning gav et kort referat fra sidste møde.
 4. Budget 19! hvor er vi ? Jens B orienterer om byrådsarbejdet generelt og bl.a. om EL`s indflydelse på positive resultater.
 5. Medlemsstatus. Uændret.
 6. Nyt fra SUF. Udsættes til næste møde.
 7. Hjemmeside/facebooksiden v/Brian.Efter at Det røde Studie er nedlagt, overvejer Brian en Videblog, som alle kan bidrage til, vi drøfter diverse muligheder.
 8. evt. Vi vedtog igen at sende 1000 kr. til støtte til Arbejderbladet, som vi har gjort i mange år.

Vi aftalte at bestyrelsesmødet d. 12 december foregår hos Birthe i Løjt, hvor hun byder på æbleskiver og gløgg.

Mødt: Jens B, Gert, Brian, Lene D, Henning, Preben, Niels-Erik, Birthe, Jo. Afbud fra Anna og Charlotte og Lene S.

 

Næste møde er et medlemsmøde onsdag d. 3 oktober kl 19 i Nygadehuset.

Brian og Jo