Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 23.5. 2018, 19.00 -21.00 Nygadehuset – skolestuen

Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens. Lige nu arbejdes der med budgetforhandlinger, der har en tillægsbetegnelse: ”omprioriteringsbidrag” – et krav fra staten, der indbefatter de sædvanlige besparelser. Nyt fra udvalgene:

* Den grønne tovholder skal udbygges, Jens B laver et oplæg som sendes til S.SF og K til debat og videreudvikling.

* Vi fastholder vores krav om en Borgerrådgiver, Jens B laver et oplæg til viderebearbejdelse.

Disse to ovenstående emner kommer også til bestyrelsen til orientering.

* EL ønsker en kommunal Stresskoordinator, der skal hjælpe borgerne, men især være målrettet de unge.

 1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab og redegør for saldoerne, det ser fint ud.
 2. Medlemsstatus. 47 medlemmer.
 3. Nyt fra SUF. Intet nyt, da Anna læser til eksamen.
 4. Hjemmeside/facebooksiden v/Brian. Begge dele fungerer fint, vi har nu 427 likes på fb. Vi vil evt. booste til et større netværk senere i forbindelse med et valg.
 5. Det Røde Studie. Brian stiller et kamera til rådighed for de, der deltager i aktioner og dermed kan der lægges nyt materiale ind på siden. Er der nogen, der deltager i noget relevant, så kontaktes Brian for en aftale. Jette tilbyder at lave små optagelser med sin telefon, der kan blive til sekvenser af aktiviteter til både hjemmeside og fb.
 6. Årsmøde v/Anna og Brian der begge deltog for første gang. Brian orienterer om et omfangsrigt og spændende årsmøde, der også var lærerigt på flere måder.
 7. 1. Maj møde Godt fremmøde generelt, ca 200 deltagere i sønderjyllandshallen og mange deltagere fra vores lokalgruppe. Vi havde to gode talere på talerstolen: Lene D og Jens B. Lene blev desuden interviewet til JyskeVestkysten og det resulterede i en meget flot artikel, der præsenterede Lene som Ø`s næste folketingskandidat.

Vi fastholder vores gamle forslag om at arrangere et 1. maj-møde ud over det sædvanlige om morgenen;  gerne eftermiddag og i en ny sammenhæng, det arbejdes der videre med. Vi diskuterer Hennings mandat til  næste år.

 1. Demokratiprisen bliver overrakt til modtageren torsdag d. 19 juni kl. 16,30 til 17,30 på ”torvet” på Biblioteket i Aabenraa. Der aftaltes detaljer om arrangementet og hvem der gør hvad, praktiske ting, kontakt til pressen m.v. Alle er velkomne.
 2. Sommerfest status Sommerfesten for alle medlemmer er sat til lørdag d. 1 september kl. 18 på Nørbyvej 16 i Løjt (hos Birthe). Der sættes telt op i haven og vi håber på fint vejr. Brian og Jo forfatter en invitation med yderligere oplysninger. Sæt x i kalenderen nu !!!
 3. Medlemsmøde i regionen – foregår i Middelfart d. 24.6., Brian og Lene D deltager og forbereder en præsentation af Lene som folketingskandidat. Birthe og Jens er suppleanter.
 4. evt. * Der er kommet en invitation fra Sønderborg til opfølgning på mødet i Tønder for de 4 lokalafdelinger, datoen passer dårligt, Brian prøver at få den ændret.

* Jette og Birthe laver måske en aktion (som vi har gjort de sidste 3 år) på ”Havnens dag” d. 9.6. afhængig af, om Tønder-mødet kan flyttes.

* Anna vil gerne overtage ansvaret for ”Merchandise” og hvad dertil hører, Jo og Anna ordner det, når Anna er klar.

Næste møde er et medlemsmøde onsdag d. 20 juni kl 19 på Nygadehuset, 1. sal.  Dagsorden udsendes i god tid.

Mødt: Birthe, Preben, Lene S, Jette, Lene D, Jens, Brian, Charlotte, Jo.    Afbud fra Gert og Anna.

Hilsen Brian og Jo