Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 11.4.2018 kl 19-21 på Højholt.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat.

 

 1. Vigtigste nyt fra Byrådet og ”vores 2 udvalg v/ Jens
 • Byggeri angående Apple ved Kassø, anvendelse af vindenergi , afkøling og spildevandsudledning i den forbindelse, hvordan påvirker det miljøet? Gert mener at afkøling bør kobles på fjernvarmesystemet. Livlig debat, det foreslås, at vi henvender os til den lokale naturfredningsforening, der så kan se på sagen.
 • Fjordskolen, stadig uenighed om flytningstidspunktet, som måske bliver sommer `19.
 • Orientering fra de 2 udvalg.
 • Budgetforhandlinger for `19 til `22, der bl.a. indeholder ”reduktioner”
 • Borgerrådgiver, som vi længe har ønsket i henhold til loven, i øjeblikket tilbyder kommunen kun en guide.

 

 1. Afdelingens økonomi v/ Birthe Birthe omdeler skriftligt regnskab og redegør for enkelte poster

 

 1. Vi har 47 medlemmer.

 

 

 1. Nyt fra SUF Anna orienterer, det meste ligger lidt stille nu på grund af de unges eksamenstid. Anna deltager i SUF`s Årsmøde i Høje Tåstrup d. 13-14-15 april.

 

 1. Hjemmeside – facebook v/Brian Det kører stille og roligt, der er nu 420 følgere på FB.

 

 

 1. Det røde studie Ideer: der kan laves indslag for at præsentere Brian som den nye kontaktperson, vi kan præsentere den nye kurdiske interesse, vi kan præsentere Lene D som opstiller til Folketinget, vi kan lave et referat fra SUF-årsmødet. Jette tilbyde sig som interview`er.

 

 1. Åbent møde med Nicolai Willumsen og Saiar v/ Charlotte Mødet foregik på Nygadehuset og der var mødt 41 personer frem, deraf var ca. 75 % kurdere. Flot oplæg af Saiar og Nicolai, gode spørgsmål og god debat. Ideer til opfølgning drøftes.
 2. Bankskifte?Debat for og imod, vi bliver hvor vi er. Birthe forbereder fuldmagt til kontoen til Brian.
 3. Hvordan vejleder vi bedst vores nye kurdiske medlemmer til møderne Vi accepterer ekstra tid til oversættelser og gør vores bedste angående tolkebistand. Kurderne opfordres også til at hjælpe hinanden med oversættelser. Jo tjekker og bestiller startpakker til de nye medlemmer samt undersøger om der findes info-materiale på arabisk.
 4. Kulturprisen/demokratiprisen Vi fastholder modtageren af prisen, Birthe, Charlotte og Jette vil forberede arrangementet til overrækkelsen, som forventes at blive til juni. Jo sørger for plaketten med indskrift.
 5. SommerfestBrian og Anna danner festudvalg og kommer med oplæg.
 6. Køb af ipad til kontaktperson Brian har undersøgt pris og det blev godkendt.
 7. * Brian og Anna deltager i Enhedslistens Årsmøde på Nørrebro i København d. 27-29 april. * Birthe har undersøgt størrelser og priser på ”telt-tag” til aktioner på gågaden.

 * Preben fortæller om en historisk begivenhed i 1918 i Kiel og foreslår en udflugt, Preben laver en invitation, som sendes ud til alle medlemmer.

* vi flytter lokale til bestyrelsesmøderne, Brian undersøger muligheder på Nygadehuset m.v.

 

Mødt: Gert, Birthe, Jette, Kulilk, Brian, Jens B, Anna, Charlotte, Preben, Jens C, Jo. Afbud fra: Lene D, Henning og Lene S.

 

Næste møde er et bestyrelsesmøde onsdag d. 23 maj. Sted oplyses på indkaldelsen med dagsorden.    Mange hilsner Brian og Jo

 

 

                                                                           Mennesker er simpelthen ikke intelligente nok

                                                                           til at holde op med at slå hinanden ihjel.

                                                                                                 Bertrand Russel  1872 – 1970

                                                                                                                                                 Walisisk filosof, realist og mat.