Referat – Bestyrelsesmøde onsdag den 21-11- 2018. 19.00 -21.00 Nygadehuset

Dagsorden :

På grund af Brians afbud er Jens B ordstyrer. Vi indleder mødet med en god, bred drøftelse af mange aktuelle emner, der pt. optager mødedeltagerne.

  1. Godkendelse af referat.Godkendt
  2. Vigtigste nyt fra Byrådet og ”vores” to udvalg v/Jens.Jens B orienterede om bl.a. byrådets behandling af sagen omkring jollehavnen. Kurderne vil gerne have modersmålundervisning til deres børn, Sønderborg kommune har gode erfaringer med det.
  3. kommende FV valgkamp Lene har ordet! Lene orienterer om tanker og indsatser. Lene efterlyser også nye ideer til at promovere og synliggøre partiets politik forud for valget til næste år. Er der medlemmer, der har gode ideer, så kontakt Lene D. mail: l_kraeg@icloud.com

Bred drøftelse i øvrigt om muligheder og aktioner.

  1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren orienterer kort. Drøftelse af annonce op til valget i Arbejder-bladet, det blev OK.
  2. Medlemsstatus vi har 49 medlemmer.
  3. Nyt fra SUF Udsættes til næste møde.
  4. Hjemmeside/Facebook Udsættes til næste møde. Brian vil altid gerne modtage indlæg og læserbreve til hjemmesiden, så har du noget interessant, så send det.
  5. Det vigtigste fra mødet med Socialdemokraterne og SF Jens B orienterer og refererer fra de vigtigste punkter.

9.evt.  Birthe orienterede om den verserende sag angående lægehus i Løjt.

Mødt: Lene D., Preben, Birthe, Jens B., Gert, Jo. Afbud fra Brian.

Næste møde: er et bestyrelsesmøde onsdag d. 12 dec. Kl 19. Det foregår hos Birthei Løjt, adressen er: Nørbyvej 16 og vi laver en hygge-juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Alle medlemmer er velkomne, giv Brian besked om deltagelse på mail: texbgo@gmail.com

Hilsen Jens B og Jo