PRESSEMEDDELSE

Derfor valgte Enhedslisten at stå udenfor budgetforliget.

Den primære årsag til, at vi fra Enhedslistens side har valgt at sige pænt nej tak til at indgå i forligskredsen til budget 2019, er, at vi ikke fik et eneste af vores forslag til udvidelser på driften med. På den baggrund var det i virkeligheden ret enkelt at beslutte, om vi skulle være med eller ej.

Vi havde prioriteret 3 ønsker. Dels at Aabenraa Kommune langt om længe tog sig sammen til at ansætte en borgerrådgiver, som rigtigt mange danske kommuner efterhånden har gode erfaringer med. Dels at Aabenraa Kommune signalerede nødvendig nytænkning i forhold til klima, miljø og natur ved at ansætte en grøn tovholder. Og endelig, at der bliver udviklet en sammenhængende forebyggelsesstrategi mod stress og dårlig trivsel. Ikke mindst fordi det fremgår af Sundhedsprofil 2017, at antallet af borgere i Aabenraa Kommune med dårlig mental sundhed fortsat viser en markant stigende tendens, ikke mindst når det gælder de 16-24- årige.

På anlægssiden fik vi afsat 2 fingeraftryk. Dels har vi sørget for, at der i perioden 2019-21 nu er blevet afsat kr. 700.000 til forbedring af handicappede medborgeres adgang til offentlige toiletter. Og vi fik indføjet i forligsteksten, at en beslutning om placering af en daginstitution i Aabenraa Syd senest skal træffes i 2019. Det duer bare ikke at blive ved med at skubbe den beslutning.

Der er helt klart ting i budget 2019, som vi finder positive. For eksempel at der afsættes 2 mio.kr. til normeringer på daginstitutionsområdet.

Men det samlede indtryk har været, at vi har for få konkrete fingeraftryk med i budgettet. Så enkelt er det.